TTCS: Hỗ trợ nông dân bị cháy mía

Cập nhật ngày: 04/05/2014 - 06:52

Theo TTCS, tình trạng cháy mía khi bắt đầu vào thời điểm chính vụ thu hoạch đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng mía, gây thiệt hại cho nông dân và làm ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp nhận mía của Công ty.

Cháy mía – nỗi ám ảnh của nông dân

Để hạn chế và ngăn chặn nạn cháy mía, Công ty đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện thí điểm việc lập một số tổ tuần tra phòng chống cháy mía để kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng cố ý đốt mía, phá hoại tài sản, đồng thời ban hành các chính sách thu mua mía cháy để nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của khách hàng. Kết quả, tỷ lệ mía cháy trong vụ 2013 - 2014 có giảm so với vụ thu hoạch 2012 - 2013.

Để chia sẻ khó khăn với nông dân có mía bị cháy, Công ty TTCS cho biết, vụ thu hoạch 2013-2014 công ty sẽ tiến hành hỗ trợ nông dân có mía bị cháy dưới hình thức thanh toán hỗ trợ 50% số tiền đã giảm trừ từ mía cháy (chính sách không bảo hiểm chữ đường đối với mía cháy vẫn áp dụng).

Tuy nhiên, để được nhận hỗ trợ, nông dân phải tiếp tục trồng mía (lưu gốc hoặc trồng lại) trên diện tích mía cháy sau khi thu hoạch, tiếp tục hợp đồng với Công ty cồ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh hoặc Nhà máy đường Biên Hòa Tây Ninh theo đúng lộ trình chuyển giao diện tích theo quy hoạch vùng nguyên liệu.

Hoàng Thi