BAOTAYNINH.VN trên Google News

TTYT các huyện/thành phố: Ký kết giao ước thi đua năm 2014

Cập nhật ngày: 28/03/2014 - 07:02

Đến dự có bác sĩ Trần Văn Bé- Giám đốc Sở Y tế Tây Ninh, Chủ tịch Hội đồng thi đua ngành Y tế cùng lãnh đạo các TTYT huyện, thành phố Tây Ninh.

Năm nay, phong trào thi đua trong các TTYT huyện, thành phố Tây Ninh được thực hiện với phương châm: thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, đạt hiệu quả cao nhất.

Lãnh đạo các TTYT huyện, thành phố Tây Ninh ký kết giao ước thi đua.

Xây dựng đội ngũ cán bộ viên chức y tế vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về tay nghề chuyên môn và trong sáng về y đức. Phong trào thi đua luôn gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy sáng kiến nghiên cứu khoa học, xây dựng bệnh viện xuất sắc toàn diện đảm bảo chăm sóc tốt sức khỏe cho nhân dân.

Thực hiện tốt các nội dung thi đua như xây dựng cơ quan văn hóa, thực hiện quy chế dân chủ; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đoàn thể vững mạnh;

Thực hành tiết kiệm chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt y đức trong đơn vị; đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước…

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, đóng góp về nội dung thang điểm thi đua để mang tính thiết thực cao, sát hợp với tình hình thực tế ở địa phương, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác năm 2014.

Tại hội nghị, các đơn vị tiến hành ký kết giao ước thi đua, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo của Sở Y tế Tây Ninh.

 Lý Tài