BAOTAYNINH.VN trên Google News

Từ 1.1.2010 tổng kiểm kê đất đai toàn quốc

Cập nhật ngày: 25/12/2009 - 05:53

Việc kiểm kê đất đai nhằm đánh giá hiện trạng sử dụng đất cả nước đến năm 2010.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND tỉnh, TP tổ chức thực hiện việc kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010.

Tại Chỉ thị (số 618/CT-TTg) về việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010, Thủ tướng yêu cầu, việc kiểm kê đất đai năm 2010 phải xác định rõ hiện trạng diện tích tự nhiên của các cấp hành chính, hiện trạng quỹ đất đang quản lý, sử dụng, quỹ đất đã đưa vào sử dụng nhưng còn để hoang hóa, quỹ đất chưa sử dụng; đánh giá đúng thực trạng tình hình quản lý, sử dụng đất và biến động đất đai so với kỳ kiểm kê trước, việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đất.

Số liệu kiểm kê đất đai năm 2010 phải xác định đầy đủ về diện tích tự nhiên của các cấp hành chính; diện tích, số lượng chủ sử dụng đất theo các loại đất và các loại đối tượng sử dụng đất, trong đó, cần đặc biệt chú trọng kiểm kê đối với đất chuyên trồng lúa nước, đất đang sử dụng vào mục đích lâm nghiệp; diện tích đất của các tổ chức được giao, được thuê nhưng chưa đưa vào sử dụng; diện tích đã có quyết định thu hồi nhưng chưa thực hiện xong việc thu hồi đất;

Ngoài ra cần rà soát, thống kê diện tích được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, diện tích đã được đo đạc địa chính, diện tích đã được lập hồ sơ địa chính...

Cùng với kiểm kê đất đai, sẽ tiến hành xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 trên phạm vi cả nước theo các cấp hành chính xã, huyện, tỉnh, cả nước và các vùng địa lý tự nhiên - kinh tế.

Thời điểm kiểm kê đất đai năm 2010 được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước là ngày 1.1.2010.

Thời hạn hoàn thành việc kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất và báo cáo kết quả kiểm kê đất đai được quy định: Cấp xã hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 30.4.2010; Cấp huyện hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 30.6.2010; Cấp tỉnh hoàn thành và báo cáo kết quả trước ngày 15.8.2010; Vùng địa lý tự nhiên - kinh tế và cả nước hoàn thành trước ngày 31.10.2010.

(Theo VTC News)