BAOTAYNINH.VN trên Google News

Từ 2011 – 6.2013: Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hơn 35.000 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 16/06/2013 - 05:43
(BTNO) - Theo dự thảo sơ kết 2,5 năm triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015 của UBND tỉnh, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội hơn 35.192 tỷ đồng, đạt 31,85%GDP. Trong đó khu vực dân doanh chiếm 57%, khu vực đầu tư nước ngoài chiếm 23% và khu vực nhà nước chiếm 20%. Khu vực dân doanh chiếm tỷ trọng cao và có tốc độ tăng khá cao 37,3%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tốc độ tăng khiêm tốn 3,73%.

Đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước (NSNN) giải ngân khá, tỷ lệ giải ngân hàng năm đạt 97-98%. Trách nhiệm của chủ đầu tư cũng như các đơn vị thi công được nâng cao. Vốn đầu tư được ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, kết nối các khu, cụm công nghiệp; trung tâm thị xã, nông thôn mới, trọng tâm là các dự án thuộc danh mục công trình trọng điểm, nhằm tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội. Từ năm 2011 - 2013, tỉnh đã bố trí 5.314 tỷ đồng, trong đó nguồn cân đối ngân sách và nguồn xổ số kiến thiết đóng vai trò chủ chốt 76,49% tổng nguồn.

Đầu tư hạ tầng giao thông cho Thị xã Tây Ninh

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, tỉnh đã tiến hành cắt giảm 22 dự án, công trình mới với tổng số vốn 168 tỷ đồng, đồng thời điều chuyển vốn được cắt giảm cho các dự án có khả năng hoàn thành, dự án quan trọng, bức xúc khác. Rà soát bố trí vốn tập trung cho các dự án hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, các dự án mới đi vào khởi công phải đảm bảo cân đối và xác định được nguồn vốn. Nguồn vốn đầu tư từ NSNN đã mang lại hiệu quả thiết thực, phục vụ đời sống của người dân, thay đổi bộ mặt đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Môi trường đầu tư thông thoáng, tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước. Trong 2,5 năm, đã thu hút 115 dự án đầu tư trong và ngoài nước (từ năm 2011 đến ngày 15.6.2013) với vốn đăng ký 863,24 triệu USD và 8.573,58 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có 1.001 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký là 2.597,75 tỷ đồng. Luỹ kế số doanh nghiệp hiện có trên địa bàn tỉnh là 3.055 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 17.167,65 tỷ đồng.

Quy hoạch, đầu tư xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế được quan tâm, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đến Tây Ninh dễ dàng tiếp cận được với với quỹ đất; hạn chế thu hút các dự án sản xuất ngoài khu công nghiệp. Đã có 38 dự án (19 dự án nước ngoài, 19 dự án trong nước) được đầu tư mới vào khu, cụm công nghiệp, khu kinh tế (chiếm 33% số dự án thu hút được trong 2,5 năm) với vốn đăng ký 669,16 triệu USD và 1.908,29 tỷ đồng. Luỹ kế, đã thu hút 238 dự án đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế với vốn đăng ký 1.333 triệu USD và 11.250,8 tỷ đồng; đã có 152 dự án đi vào hoạt động.

Đến nay trên địa bàn tỉnh có 13 CCN với diện tích 1.153,4 ha, thu hút được 06 dự án mới (01 nước ngoài, 05 trong nước) vốn đăng ký 14 triệu USD và 117,5 tỷ đồng, tổng diện tích đất đã cho thuê là 122,234/360,8 ha. Lũy kế, có 15 dự án đăng ký tại 6 CCN với tổng diện tích đất công nghiệp thuê 122,234/360,8 ha; trong đó 9 dự án đang hoạt động tại 03 CCN (Hòa Hội, Bến Kéo, Thanh Xuân), 01 dự án đang xây dựng, 5 dự án chưa triển khai với vốn đăng ký 27 triệu USD và 1.086,048 tỷ đồng. Vốn thực hiện ước tính 9 triệu USD và 360 tỷ đồng.

Về các dự án trong lĩnh vực thương mại - du lịch, ngoài một số dự án trung tâm thương mại, siêu thị đã đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả, một số dự án khác đang tiếp tục được triển khai như: Dự án siêu thị tại thị trấn Trảng Bàng, Dự án Trung tâm Dịch vụ Thương mại Gò Dầu, Dự án Khu du lịch sinh thái Bàu Cà Na. Các dự án trên hoàn thành sẽ góp phần quan trọng trong việc kích cầu tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu tham quan mua sắm, giải trí ngày càng cao trong nhân dân.

HY UYÊN