Pháp luật   Tư vấn pháp luật

Từ chối nhận di sản thừa kế

Cập nhật ngày: 31/08/2018 - 16:32

BTN - Hỏi: Cha mẹ tôi đã qua đời có để lại một số di sản. Tôi không muốn nhận phần thừa kế mà muốn để lại cho các em tôi có được không? Pháp luật quy định trường hợp này như thế nào?

Một bạn đọc

Ðáp: Bạn thân mến! Bạn có quyền từ chối nhận thừa kế di sản của cha mẹ để lại. Tuy nhiên, việc từ chối đó phải tuân theo quy định của pháp luật về thừa kế. Cụ thể, tại Ðiều 620 Luật Dân sự quy định như sau:

1-Người thừa kế có quyền từ chối nhận di sản, trừ trường hợp việc từ chối nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

2-Việc từ chối nhận di sản phải được lập thành văn bản và gửi đến người quản lý di sản, những người thừa kế khác, người được giao nhiệm vụ phân chia di sản để biết.

3-Việc từ chối nhận di sản phải được thể hiện trước thời điểm phân chia di sản.

Khoản 1, Ðiều 615 Bộ luật Dân sự cũng quy định: Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Như vậy, chỉ những người hưởng thừa kế mới thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại. Ví dụ: Nếu cha mẹ anh khi còn sống có vay một khoản nợ, những người thừa kế đều có trách nhiệm trả nợ cho cha mẹ trong phạm vi di sản mỗi người được hưởng. Ðối với việc bạn từ chối nhận di sản và giao cho các anh, chị, em thì phải được sự đồng ý của họ. Bởi vì, khi họ nhận thừa kế di sản, họ có trách nhiệm trả nợ cho cha mẹ. Nếu anh, chị, em của bạn không đồng ý, bạn không được quyền từ chối nhận di sản. Bởi vì, bạn cũng là người thừa kế, cũng phải có trách nhiệm trả một phần nợ của cha, mẹ trong phạm vi di sản mà bạn được hưởng.

Chào thân mến.

LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN CHẤT