BAOTAYNINH.VN trên Google News

Từ hôm nay, tăng 40 lần lệ phí đăng ký với ô tô bán tải 

Cập nhật ngày: 22/10/2023 - 09:48

Theo Thông tư 60 Bộ Tài chính ban hành, từ hôm nay (22/10) sẽ có nhiều thay đổi về mức lệ phí cấp giấy đăng ký mới và biển số xe ô tô.

Có thể đăng ký xe tại nơi tạm trú  

Thông tư 60/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký xe, cấp biển số xe, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực từ ngày 22/10/2023 đã điều chỉnh tăng mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông ở khu vực I (gồm TP Hà Nội và TP.HCM).

Nội dung thay đổi lớn nhất của Thông tư 60 mới này chính là việc xe bán tải (pick-up) sẽ thay đổi mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển số.

Cụ thể, xe bán tải sẽ có mức thu lệ phí chứng nhận đăng ký và biển số là 20 triệu đồng, tức tăng 40 lần so với trước đây là 500 nghìn đồng/lần đối với khu vực I là Hà Nội và TP.HCM.

Cả khu vực II và III mức lệ phí đều không có thay đổi so với quy định hiện hành.

Mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông áp dụng từ ngày 22/10/2023.

Thông tư 60/2023 cũng bổ sung mức thu lệ phí đăng ký xe tại nơi tạm trú để phù hợp với quy định cho phép người dân được đăng ký xe tại nơi tạm trú tại Thông tư 24/2023 của Bộ Công an.

Theo đó, người dân đăng ký xe tại khu vực nào thì nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo mức thu lệ phí quy định tương ứng với khu vực đó.

Ví dụ, người dân thường trú tại tỉnh Bắc Giang tạm trú tại Hà Nội, nếu mua xe và đăng ký xe tại Hà Nội thì đóng lệ phí đăng ký xe theo mức thu của Hà Nội.

Từ hôm nay (22/10), tăng 40 lần lệ phí đăng ký đối với xe bán tải (20 triệu đồng/xe).

Những trường hợp được miễn lệ phí đăng ký, cấp biển số xe?

Điều 6 Thông tư 60/2023 quy định các trường hợp sau đây được miễn lệ phí đăng ký xe, cấp biển số xe ô tô, xe máy:

Thứ nhất, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc.

Hai là viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự nước ngoài, thành viên các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và thành viên của gia đình họ không phải là công dân Việt Nam hoặc không thường trú tại Việt Nam được Bộ Ngoại giao Việt Nam hoặc cơ quan ngoại vụ địa phương (được Bộ Ngoại giao ủy quyền) cấp chứng minh thư ngoại giao; chứng minh thư công vụ hoặc chứng thư lãnh sự.

Trường hợp này khi đăng ký cấp giấy chứng nhận, biển số phương tiện giao thông, người đăng ký phải xuất trình với cơ quan đăng ký chứng minh thư ngoại giao; chứng minh thư công vụ hoặc chứng thư lãnh sự theo quy định của Bộ Ngoại giao.

Ba là tổ chức, cá nhân nước ngoài khác (cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ ngoài hệ thống Liên hợp quốc, cơ quan đại diện của tổ chức phi chính phủ, các đoàn của tổ chức quốc tế, thành viên của cơ quan và tổ chức khác) không thuộc đối tượng nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, nhưng được miễn nộp hoặc không phải nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo cam kết quốc tế, điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam với bên ký kết nước ngoài. Trường hợp này tổ chức, cá nhân phải cung cấp cho cơ quan đăng ký: Bản chụp cam kết quốc tế, điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế.

Bốn là xe mô tô ba bánh chuyên dùng cho người khuyết tật.

2 trường hợp ô tô thuộc diện phải triệu hồi

Trước đó, Nghị định 60/2023 của Chính phủ có hiệu lực từ 1/10, quy định về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu và linh kiện nhập khẩu theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Nghị định quy định 2 trường hợp ô tô thuộc diện phải triệu hồi gồm: theo công bố của nhà sản xuất và theo yêu cầu của cơ quan kiểm tra.

Việc yêu cầu triệu hồi của cơ quan kiểm tra được thực hiện trên cơ sở bằng chứng cụ thể, kết quả xác minh các thông tin phản ánh về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu.

Trong thời gian không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo triệu hồi từ nhà sản xuất hoặc từ cơ quan kiểm tra, người nhập khẩu phải thông báo bằng văn bản tới các đại lý bán hàng yêu cầu không bán ra thị trường các ô tô thuộc diện triệu hồi mà chưa được khắc phục.

Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo triệu hồi từ nhà sản xuất hoặc từ cơ quan kiểm tra, người nhập khẩu phải gửi tới cơ quan kiểm tra báo cáo bằng văn bản các nội dung sau: nguyên nhân xảy ra lỗi kỹ thuật; biện pháp khắc phục; số lượng ô tô phải triệu hồi; kế hoạch triệu hồi phù hợp…

Nguồn baogiaothong