Từ làng Hoà Hiệp đến di tích tháp Nàng Rà

Tân Biên là huyện có diện tích tự nhiên lớn thứ nhì của tỉnh, với 10 xã, thị trấn. Trong 10 đơn vị hành chính cấp xã này thì Hoà Hiệp là vùng đất có lịch sử lâu đời nhất. Trải qua bao dâu bể thăng trầm, bao lần chiến tranh tàn phá, Hoà Hiệp như một chứng nhân của thời khai hoang mở cõi với những trầm tích.

Từ làng Hoà Hiệp đến di tích tháp Nàng Rà
Từ làng Hoà Hiệp đến di tích tháp Nàng Rà

Bài, ảnh: Đào Thái Sơn

Thiết kế: Ngọc Trâm