Từ ngày 1.1.2018, chỉ cho phép sản xuất, kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 

Cập nhật ngày: 06/09/2017 - 06:15

BTN - Kể từ ngày 1.1.2018, chỉ cho phép sản xuất, kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng, giảm dần sự lệ thuộc vào xăng khoáng, cải thiện môi trường, đồng thời thực hiện tốt các cam kết của Chính phủ Việt Nam với quốc tế về giảm khí thải nhà kính, góp phần tạo thu nhập bền vững cho khu vực nông nghiệp và thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Người tiêu dùng đổ xăng tại một cửa hàng xăng dầu.

Theo UBND tỉnh, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng, phối trộn, phân phối xăng sinh học, UBND tỉnh đã xây dựng, ban hành các văn bản triển khai thực hiện kinh doanh và sử dụng xăng E5. Tuy nhiên, thời gian qua, người tiêu dùng còn e ngại, các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu triển khai chưa quyết liệt, đồng bộ.

Hiện trong tỉnh không có doanh nghiệp sản xuất ethanol nhiên liệu, không có thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, nguồn xăng E5 do thương nhân ngoài tỉnh cung cấp. Trên địa bàn tỉnh có tổng số 381 cửa hàng kinh doanh xăng dầu, nhưng đến nay chỉ có 10 cửa hàng bán lẻ xăng dầu kinh doanh xăng E5 (chiếm tỷ lệ 2,62%), sản lượng tiêu thụ xăng E5 rất thấp.

Để đẩy mạnh việc sản xuất và sử dụng xăng sinh học theo lộ trình đã đề ra, UBND tỉnh kiến nghị Bộ Công Thương, các bộ, ngành liên quan xây dựng, triển khai chương trình truyền thông cấp quốc gia khuyến khích sử dụng năng lượng sinh học nói chung, xăng E5, E10 nói riêng, trong đó làm rõ lợi ích của việc sử dụng năng lượng sinh học, khẳng định về chất lượng, kỹ thuật để người tiêu dùng yên tâm sử dụng năng lượng sinh học.

Bên cạnh đó, ban hành cơ chế ưu đãi về thuế với năng lượng sinh học nhằm giảm giá thành xăng E5, E10; có cơ sở khuyến khích xây dựng cơ sở vật chất mở rộng mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng E5, E10.

Theo Thông báo kết luận số 255/TB-VPCP ngày 6.6.2017 của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về thực hiện Đề án phát triển nhiên liệu sinh học và lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống, cho phép tồn tại hai loại xăng RON 92, E5 RON 92 đến hết ngày 31.12.2017.

Kể từ ngày 1.1.2018, chỉ cho phép sản xuất, kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95 nhằm góp phần bảo đảm mục tiêu an ninh năng lượng, giảm dần sự lệ thuộc vào xăng khoáng, cải thiện môi trường, đồng thời thực hiện tốt các cam kết của Chính phủ Việt Nam với quốc tế về giảm khí thải nhà kính, góp phần tạo thu nhập bền vững cho khu vực nông nghiệp và thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Theo kết luận này, Chính phủ giao Bộ Công Thương tính toán lộ trình, bước đi phù hợp, khả thi để thay thế toàn bộ xăng khoáng RON 92 bằng xăng E5 RON 92, tiếp tục triển khai xăng E10. Bộ Công Thương chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu bảo đảm nguồn cung xăng sinh học (E5 RON 92, E10) cho thị trường; tổ chức hệ thống phối trộn, phân phối, kinh doanh, dịch vụ cung ứng xăng E5 RON 92 bảo đảm chất lượng.

Giao Bộ Tài chính chủ trì theo dõi, kiểm tra, giám sát việc điều hành giá xăng dầu, bảo đảm không làm tăng giá thành sản phẩm xăng sinh học (E5 RON 92, E10) tiến tới giá xăng E5 RON 92 và E10 hấp dẫn người sử dụng.

Nhằm hỗ trợ thương nhân triển khai lộ trình xăng E5 RON 92, mới đây, UBND tỉnh đã có công văn đề nghị các sở, UBND các huyện, thành phố, thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông, tạo đồng thuận trong xã hội về chủ trương sử dụng nhiên liệu sinh học nói chung, xăng E5 RON 92 nói riêng; chỉ đạo thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh bảo đảm tiến độ, lộ trình thực hiện để từ ngày 1.1.2018 chỉ sản xuất, kinh doanh xăng E5 RON 92 và xăng khoáng RON 95.

Phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh thực hiện thủ tục cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức có nhu cầu sử dụng đất để xây dựng kho, cơ sở vật chất phục vụ phối trộn xăng E5 RON 92 theo đúng quy định của pháp luật đất đai.

GIANG HÀ