Kinh tế   Kinh tế

Từ ngày 1.7.2022 doanh nghiệp sử dụng hoá đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC 

Cập nhật ngày: 25/06/2022 - 11:04

BTNO - Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định những nội dung quan trọng về hoá đơn điện tử, được áp dụng từ ngày 1.7.2022.

Nhân viên Cục Thuế hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin thuế trên e-mail.

Theo đó, từ ngày 1.7.2022, doanh nghiệp sử dụng hoá đơn điện tử theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP là hành vi sử dụng hoá đơn không hợp pháp; bị xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn theo quy định tại Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Cục Thuế Tây Ninh cho biết, trong giai đoạn đầu triển khai Thông tư 78/2021/TT-BTC, Cục Thuế tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai thông tin trên diện rộng về lợi ích của việc sử dụng hoá đơn điện tử để người nộp thuế (NNT) nắm bắt thông tin, tự giác chuyển đổi việc sử dụng hoá đơn giấy sang sử dụng hoá đơn điện tử.

Đồng thời, tổ chức đối thoại, triển khai chính sách thuế; cung cấp số điện thoại đường dây nóng, e-mail hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tháo gỡ vướng mắc về hoá đơn điện tử; hướng dẫn thủ tục về huỷ hoá đơn điện tử đến từng doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá nhân kinh doanh thủ tục huỷ hoá đơn đã phát hành trước đây.

Nhân viên Cục Thuế hỗ trợ doanh nghiệp nộp thuế.

Để làm tốt công tác nộp thuế điện tử, Cục Thuế yêu cầu người nộp thuế cần thực hiện 2 nội dung như: tiếp cận, nhận thức được lợi ích của ứng dụng eTax Mobile để thay đổi thói quen thực hiện thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử thay cho thủ công trước đây; bảo đảm tính nhanh chóng, tiết kiệm, an toàn, linh hoạt và hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính.

Nhi Trần