Từ ngày 16.8 mở lại nước vụ Mùa năm 2019 phục vụ sản xuất 

Cập nhật ngày: 15/08/2019 - 21:35

BTNO - Theo thông báo của Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng- Phước Hòa, Công ty sẽ mở lại nước vụ Mùa 2019 trên kênh chính Đông, chính Tây và kênh chính Đức Hòa bắt đầu từ 7 giờ ngày mai (16.8) đến hết ngày 31.10.2019.

Từ 7 giờ ngày 1.11 đến hết ngày 31.11.2019 cắt, giảm nước để bảo dưỡng các hạng mục công trình trong hệ thống phục vụ tưới vụ Đông Xuân 2019-2020.

Đập chính Hồ Dầu Tiếng- Ảnh minh hoạ

Ông Trần Quang Hùng- Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng- Phước Hòa cho biết, trên kênh chính Tây, công ty dự kiến cắt nước triệt để từ sau cống điều tiết K13+072 để thi công các gói thầu XL6, XL7, XL8, XL9 thuộc Dự án sửa chữa, nâng cấp kênh Tây thuộc hệ thống thủy lợi Dầu Tiếng, từ ngày 15.10 đến 15.11.2019. Riêng Cống số 3 do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa tự điều tiết.

Trong thời gian mở nước phục vụ sản xuất, Công ty yêu cầu các đội kênh Đông, kênh Tây và Đức Hòa trực vận hành đảm bảo an toàn công trình, cấp đủ nước cho các đơn vị dùng nước trên hệ thống, phối hợp chặt chẽ với các xí nghiệp thủy nông điều tiết nước, đảm bảo khối lượng, chất lượng và sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí.

Trước đó, Công ty đã có thông báo cắt, giảm nước trên các kênh chính này từ 7 giờ ngày 1-15.8.2019. Căn cứ thông báo thời gian cắt, giảm nước để duy tu bảo dưỡng các hạng mục công trình trên kênh, Công ty yêu cầu các Đội thủy nông kênh Đông, kênh Tây, kênh Đức Hòa chủ động điều tiết duy trì nước đệm trên kênh, đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ sinh hoạt, công nghiệp.

Tâm Giang