BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tu sửa Trạm Y tế phường Hiệp Ninh

Cập nhật ngày: 26/01/2010 - 10:07

>> Nhân thăm 2 Trạm y tế: Bàu Năng vui, Hiệp Ninh rầu

Cách nay không lâu, Báo Tây Ninh có đưa tin về tình trạng cơ sở vật chất của Trạm Y tế phường Hiệp Ninh (Thị xã Tây Ninh) bị xuống cấp trầm trọng (số báo ra ngày 24.12.2009), không đảm bảo điều kiện cho  hoạt động chuyên môn.

Từ ngày 29.12.2009, được Sở Y tế Tây Ninh hỗ trợ kinh phí, toàn bộ cơ sở làm việc của Trạm Y tế phường Hiệp Ninh đã được khẩn trương tu sửa, cho đến ngày 13.1.2010, công việc sửa chữa trụ sở đã hoàn thành, tạo cho Trạm một bộ mặt mới khang trang hơn, vệ sinh môi trường cũng được đảm bảo tốt hơn. Các cán bộ nhân viên ở Trạm cũng an tâm làm việc.

UNND phường Hiệp Ninh đã hỗ trợ cho Trạm Y tế một nhà xe và một vườn thuốc mẫu. Tuy nhiên đó chỉ là giải pháp tạm thời để kịp đáp ứng nhu cầu trước mắt. Trong tương lai, Trạm Y tế phường Hiệp Ninh sẽ được xây dựng hiện đại hơn ở một địa điểm khác.

PHAN KỶ SỬU