Kinh tế   Kinh tế

Tư vấn tiêu chí xuất khẩu và Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm qua sàn Alibaba.com 

Cập nhật ngày: 08/09/2021 - 11:06

BTNO - Nằm trong chuỗi các hoạt động nâng cao năng lực - tư vấn trực tiếp - làm việc thực tế cùng doanh nghiệp, Cục Xúc tiến thương mại phối hợp Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tổ chức khóa huấn luyện Tư vấn tiêu chí xuất khẩu và Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm qua sàn Alibaba.com.

Tư vấn tiêu chí xuất khẩu và Hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm qua sàn Alibaba.com

Có hơn 50 doanh nghiệp, hợp tác xã, các hộ kinh doanh có sản phẩm tiềm năng tham gia. Thông qua khóa huấn luyện, các đơn vị được tư vấn nghiệp vụ xuất khẩu thông qua thương mại điện tử sàn Alibaba.com và xuất khẩu trực tiếp thông qua kênh của Cục Xúc tiến thương mại.

Trên cơ sở hợp tác với các đối tác như: Trung tâm Thương mại quốc tế (ITC), các sàn giao dịch thương mại điện tử Alibaba, Amazon, Tiki, Shopee, Lazada, Sendo... Cục Xúc tiến Thương mại đã và đang tiến hành mở các gian hàng quốc gia “Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại” cho các mặt hàng như: các sản phẩm tiêu dùng, may mặc, gia dụng, tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp, nông nghiệp. 

Theo Sở Công Thương, các doanh nghiệp được lựa chọn tham gia chương trình cần cam  kết và gửi các sản phẩm có tiềm năng bảo đảm tiêu chí như: sản phẩm đủ điều kiện tham gia lưu thông trên thị trường; đơn vị cung cấp các giấy tờ kiểm nghiệm liên quan đến sản phẩm; các sản phẩm phải có truy xuất nguồn gốc sản phẩm rõ ràng. Ưu tiên cho các đơn vị hoạt động trên 5 năm; các doanh nghiệp xã hội; các đơn vị đã có sản phẩm xuất khẩu; đơn vị đạt các giải thưởng cấp địa phương, cấp quốc gia; đơn vị đạt các chứng chỉ quốc tế.

Nhi Trần