Tuyển dụng giáo viên- kết quả không như trông đợi

Theo thông lệ, cuối học kỳ I, đầu học kỳ II, ngành Giáo dục tuyển bổ sung giáo viên, nhân viên để những người mới trúng tuyển bắt đầu nhận công tác. Kết quả hiện tại cho thấy, hầu hết các địa phương tuyển không đủ chỉ tiêu, vì thiếu nguồn tuyển.

Tuyển dụng giáo viên- kết quả không như trông đợi
Tuyển dụng giáo viên- kết quả không như trông đợi

Bài, ảnh: Việt Đông

Thiết kế: Ngọc Trâm