Công đoàn viên chức tỉnh:

Tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 

Cập nhật ngày: 01/04/2021 - 08:50

BTNO - Sáng 31.3, tại Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đến các cán bộ công đoàn cơ sở Công đoàn viên chức.

Bà Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh thông tin về cuộc bầu cử đến cán bộ công đoàn cơ sở.

Tại đây, bà Phan Thị Hồng Đào – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh thông tin đến cán bộ công đoàn những thông tin cơ bản về cuộc bầu cử: ý nghĩa chính trị của bầu cử; vai trò, vị trí của Quốc hội, HĐND các cấp; số lượng, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…  

Tại kỳ họp thứ 10 (Quốc hội khóa XIV), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày Chủ nhật (23 tháng 5 năm 2021).

Đây là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với cử tri cả nước để bầu ra những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội khóa XV và đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Cán bộ các công đoàn cơ sở tham dự hội nghị.

Thông qua hội nghị này, những cán bộ trong BCH Công đoàn cơ sở nắm bắt tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên công đoàn. Từ đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. 

N.D