Xã hội   Giáo dục

UBND tỉnh chỉ đạo:

Tuyệt đối không để học sinh bỏ thi tốt nghiệp THPT vì điều kiện khó khăn 

Cập nhật ngày: 24/06/2020 - 00:00

BTN - Công văn của UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tăng cường công tác vận động tổ chức, cá nhân giúp đỡ thí sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, hộ nghèo… Tuyệt đối không để học sinh nào phải bỏ thi tốt nghiệp THPT vì điều kiện khó khăn.

Thí sinh dự thi vào lớp 10.

UBND tỉnh vừa có công văn gửi thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố về việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS, tuyển sinh lớp 6, 10 và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành, UBND các địa phương triển khai, thực hiện tốt quyết định của UBND tỉnh về xét tốt nghiệp, tuyển sinh đầu cấp và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT; các ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ quy chế thi, quy chế tuyển sinh, tích cực phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, xử lý nghiêm và kịp thời những hành vi vi phạm quy chế thi.

Công văn của UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh tăng cường công tác vận động tổ chức, cá nhân giúp đỡ thí sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, hộ nghèo…

Tuyệt đối không để học sinh nào phải bỏ thi tốt nghiệp THPT vì điều kiện khó khăn. Sở, ngành và chính quyền địa phương có nhiệm vụ xây dựng, triển khai phương án tổ chức các kỳ thi trên tinh thần nghiêm túc, an toàn, trung thực, khách quan, đúng quy định.

Các cấp, ngành, chính quyền địa phương có kế hoạch, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh đăng ký dự thi, đăng ký xét tuyển một cách thuận lợi, có phương án dự phòng để xử lý tình huống bất ngờ (nếu xảy ra).

Sở GD&ĐT có trách nhiệm tổ chức tập huấn kỹ về nghiệp vụ tổ chức thi, thanh tra thi, quán triệt tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cho cán bộ tham gia công tác thi. Sở GD&ĐT thống nhất với Sở Tài chính trình UBND tỉnh kinh phí tổ chức thi và tuyển sinh theo nguyên tắc đúng chế độ và trên tinh thần tiết kiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT xây dựng phương án thành lập các đoàn thanh tra tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế và đúng Luật Thanh tra.

Thanh tra tỉnh có nhiệm vụ tổ chức tập huấn nghiệp vụ thanh tra thi cho các thành viên nắm vững quy chế thi, thực thi nhiệm vụ chuyên nghiệp nhằm phòng ngừa, phát hiện, kiến nghị xử lý sai phạm.

Sở Thông tin và Truyền thông, Đài PT-TH, Báo Tây Ninhh đăng tải các quy định mới về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tập trung tuyên truyền rộng rãi, nhiều lần, nhiều kỳ về kế hoạch tổ chức xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS, tuyển sinh đầu cấp và kỳ thi tốt nghiệp THPT để người dân nắm rõ. Sở Thông tin và Truyền thông có kế hoạch bảo đảm mạng thông tin liên lạc thông suốt từ Ban Chỉ đạo đến các điểm thi, hội đồng coi thi, ban chấm thi… để kỳ thi diễn ra an toàn, thông suốt về thông tin.

Công an tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức bảo vệ an ninh trật tự tại tất cả các điểm thi, hội đồng coi thi. Lực lượng này có nhiệm vụ tham gia công tác bảo vệ an toàn bí mật từ khâu in sao, vận chuyển đề thi, giao đề thi tại các điểm thi… Công an bảo vệ nghiêm ngặt khu vực quản lý đề thi, bài thi tại các điểm thi, ban chấm thi, hội đồng coi thi cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Sở Y tế có kế hoạch tổ chức tốt các tổ y tế phục vụ các điểm thi, hội đồng coi thi; kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, dịch vụ ăn uống xung quanh các điểm thi.

Trong công văn, UBND tỉnh còn giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Giao thông - Vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Điện lực Tây Ninh, Bưu điện… thực thi nghiêm túc các quy định liên quan đến kỳ thi.

Đ.V.T