BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,4% 

Cập nhật ngày: 31/03/2023 - 18:05

BTNO - Ông Huỳnh Tấn Phúc- Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn cho biết, đến nay, trên địa bàn tỉnh mạng lưới cấp nước sạch nông thôn có 77 công trình cấp nước (76 công trình cấp nước tập trung nông thôn và 1 công trình cấp nước nhỏ lẻ).

Người dân được hỗ trợ thiết bị lọc nước trên địa bàn huyện Bến Cầu.

Đa số công trình cấp nước tập trung nông thôn có công nghệ xử lý nước đơn giản, quy mô, công suất nhỏ, công suất thiết kế từ 50 đến 500m3/ngày-đêm, cấp nước cho khu vực dân cư tập trung từ 50-500 hộ dân. Năm 2022, công suất hoạt động trung bình của các công trình cấp nước sạch nông thôn đạt 76,96% công suất thiết kế (10.564/13.727 m3/ngày-đêm); số hộ dân sử dụng nước từ công trình cấp nước sạch nông thôn đạt 89,79% số hộ thiết kế (21.374 hộ/23.805 hộ).

Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,4%, trong đó tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch theo quy chuẩn đạt 66%, tại các xã nông thôn mới bảo đảm đạt từ 65% trở lên.

Đối với công trình cấp nước tập trung, số hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn tăng 1.245 hộ so với cuối năm 2021, luỹ kế số hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ công trình cấp nước tập trung đạt 26.966 hộ, trong đó: 21.374 hộ từ công trình cấp nước tập trung nông thôn và 5.592 hộ từ các nhà máy của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh.

Về cấp nước quy mô hộ gia đình, trên địa bàn tỉnh có 189.787 công trình cấp nước quy mô hộ gia đình, trong đó: khoảng 116.091 hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn (109.639/183.335 hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn từ giếng khoan và 6.452 hệ thống xử lý nước hộ gia đình) được hỗ trợ trong giai đoạn 2018-2020.

Nhi Trần