Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch tăng 

Cập nhật ngày: 22/01/2017 - 08:49

BTNO - Theo ông Nguyễn Thế Bảo- Giám đốc Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh, trong năm 2016, tổng số nước tiêu thụ đã tăng 10,15% so với kế hoạch.

Người dân ở phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh sử dụng nước máy đạt chuẩn do Công ty CP Cấp thoát nước Tây Ninh cung cấp.

Công tác phát triển khách hàng luôn được công ty chú trọng, riêng trong năm 2016 đã có thêm 2.235 khách hàng, tăng 49% so với kế hoạch, đạt mật độ bao phủ đến 68%. Hiện tỷ lệ người dân có nhu cầu đăng ký và sử dụng nước sạch ngày càng tăng lên.

Công ty đảm bảo cấp nước liên tục với áp lực nước tốt nhất để phục vụ khách hàng, chất lượng nước cung cấp cho khách hàng đảm bảo theo quy chuẩn QCVN 01: 2009/BYT của Bộ Y tế.

Để phục vụ nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân, năm 2017, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Tây Ninh đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục mở rộng mạng lưới cấp nước, phát triển khách hàng, cũng như xúc tiến xây dựng nhà máy nước ở huyện Trảng Bàng, lập hồ sơ xả thải tại trạm cấp nước Gò Dầu và khoan thăm dò giếng Trạm cấp nước Bến Cầu.

Nghĩa Nhân