BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 0,79%

Cập nhật ngày: 26/03/2015 - 06:05

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Lưu Quang chủ trì phiên họp.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tổng số hộ gia đình toàn tỉnh là 287.661 hộ. Trong đó, số hộ nghèo, hộ cận nghèo chuẩn Trung ương trên địa bàn tỉnh là 6.838 hộ/18.000 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 2,38% so với tổng số hộ gia đình. So với năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm 0,79%.

Số hộ theo chuẩn nghèo của tỉnh Tây Ninh (hộ có thu nhập từ 131% đến 150% chuân nghèo Trung ương) là 2.553 hộ/8.264 nhân khẩu.

Theo quy định hiện hành, hộ nghèo đang được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như tín dụng, hỗ trợ tiền điện, hỗ trợ bảo hiểm y tế, giáo dục đào tạo, nhà ở, đất sản xuất, trợ giúp pháp lý...Trong đó, về chính sách ưu đãi tín dụng, năm 2014, ngân hàng chính sách tín dụng đã cho hộ nghèo trong tỉnh vay gần 80 tỷ đồng để phát triển sản xuất.

Năm 2014, toàn tỉnh đã cấp 29.333 thẻ BHYT cho người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân tộc thiểu số.

Liên quan đến giáo dục và đào tạo, năm 2014, ngân sách nhà nước hỗ trợ gần một tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục và đào tạo cho học sinh là con em hộ nghèo. Trong đó bao gồm tiền miễn, giảm học phí hỗ trợ về chi phí học tập.

Về chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, năm 2014, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây 546 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với kinh phí thực hiện gần 20 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 407/QĐ-ƯBND ngày 10.3.2009 của UBND tỉnh Tây Ninh, đến năm 2014 tỉnh đã hỗ trợ nhà ở và đất sản xuất cho 289 hộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo nhiều sở, ngành và UBND huyện/thành phố đã phát biểu ý kiến xung quanh công tác giảm nghèo. Theo ý kiến chung của lãnh đạo các sở ngành, hiện nay có nhiều hộ do hoàn cảnh đặc biệt, tuổi cao sức yếu, sống neo đơn, bệnh tật nên không thể nào thoát nghèo được.

Kết luận hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Lưu Quang yêu cầu các địa phương có kế hoạch cụ thể để công tác giảm nghèo năm 2015 đạt kết quả. Phó chủ tịch Trần Lưu Quang yêu cầu điều phối các nguồn lực giảm nghèo sao cho hợp lý

Đ.V.T