Tỷ lệ hoà giải thành ngày càng được nâng lên

Cập nhật ngày: 20/04/2012 - 11:55

Công tác hoà giải ở địa phương ngày càng được chú trọng

(BTNO) – Theo Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trong quý I-2012 vừa qua, tổ hoà giải ở các địa phương đã tiếp nhận 512 tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Các tổ hoà giải đã đưa ra hoà giải 456 vụ, hoà giải thành 305 vụ - đạt tỷ lệ 67%, 151 vụ hoà giải không thành được chuyển cho ngành chức năng xem xét giải quyết. Hiện đang tiến hành xác minh 56 vụ.

Trong thời gian qua, chính quyền các địa phương và tổ hoà giải chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác, do đó ở một số huyện, tỷ lệ hoà giải thành được nâng cao hơn trước như Trảng Bàng 76%, Châu Thành 75%, Tân Châu 71%...

Bên cạnh đó, Trung tâm trợ giúp pháp lý cũng thực hiện trợ giúp 76 vụ việc cho 79 đối tượng. Trong đó, tư vấn 55 vụ việc, cử luật sư và trợ giúp viên pháp lý bào chữa, đại diện 21 vụ.

Các cấp, các ngành cũng đã tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và tư vấn pháp luật lồng ghép trong sinh hoạt cáccâu lạc bộ (CLB) như: CLB trợ giúp pháp lý, CLB Phòng chống bạo lực gia đình, CLB Tuổi trẻ với pháp luật…

Điển hình là 87 CLB “Nông dân với pháp luật” tổ chức sinh hoạt đều đặn và hoạt động có hiệu quả, góp phần nâng cao ý thức của hội viên nông dân trong việc thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Huyện Châu Thành duy trì hoạt động của 02 đội xung kích, 23 CLB, 24 nhóm phòng chống bạo lực gia đình ở các xã Thanh Điền, Đồng Khởi, An Bình, Ninh Điền và Thị trấn, góp phần ổn định trật tự tại địa phương…

HY UYÊN