UB.MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi tiếp tục ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

 

Ngày 9.8, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh có Lời kêu gọi tiếp tục vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

UB.MTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi tiếp tục ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

H.T