UBKT Huyện uỷ Châu Thành phản hồi khiếu nại, tố cáo của công dân

Cập nhật ngày: 22/08/2011 - 11:00

Một công dân ở xã An Bình, huyện Châu Thành có đơn khiếu nại, tố cáo gửi Báo Tây Ninh với nội dung: Tố cáo ông Nguyễn Đình Ái, đảng viên, giáo viên, Chủ tịch Công đoàn Trường TH Thanh An, xã An Bình đã tham gia và xúi 2 giáo viên tố cáo hiệu trưởng sai sự thật; tố cáo UBKT Đảng uỷ xã An Bình có dấu hiệu vi phạm trong quá trình giải quyết, bao che cho đảng viên vi phạm là ông Nguyễn Đình Ái; tố cáo cán bộ Đảng uỷ xã An Bình trong quá trình giải quyết có dấu hiệu vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ công chức; chưa có thái độ lịch sự, hoà nhã, văn minh, tỏ ra uy hiếp, phủ nhận bằng chứng, hù doạ, quát tháo, đối xử với người tố cáo như tội phạm.

Báo Tây Ninh đã chuyển đơn khiếu nại tố cáo nêu trên đến Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ huyện Châu Thành. Vừa qua, UBKT Huyện uỷ huyện Châu Thành có công văn phản hồi, chúng tôi xin tóm lược kết quả thẩm tra, xác minh của Huyện uỷ Châu Thành với nội dung như sau: Thứ nhất, về nội dung tố cáo ông Nguyễn Đình Ái, đảng viên, giáo viên, chủ tịch công đoàn Trường TH Thanh An đã tham gia và xúi 2 giáo viên tố cáo hiệu trưởng sai sự thật:

Không có cơ sở kết luận ông Ái đã tham gia và xúi 2 giáo viên tố cáo hiệu trưởng (ông Tuyển). Việc tố cáo hiệu trưởng có nội dung đúng, nội dung sai, chứ không phải tố cáo sai sự thật. Đảng uỷ xã An Bình đã tiến hành kiểm điểm xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với ông Tuyển, chưa kiểm điểm xử lý về mặt hành chính theo Quy định số 94-QĐ/TW ngày 15.10.2007 của Bộ Chính trị.

Nội dung này UBKT Đảng uỷ xã kết luận là thoả đáng, ông Tuyển đã nhận quyết định kỷ luật Đảng và không có khiếu nại. Vậy nội dung này tố cáo sai sự thật.

Về việc ông Ái cố tình vi phạm nghiêm trọng Quy chế dân chủ cơ sở, vi phạm Quy chế làm việc của công đoàn và vi phạm quy định của Đảng, vi phạm đạo đức nhà giáo:

Việc tố cáo ông Ái vi phạm nghiêm trọng Quy chế dân chủ cơ sở là không có cơ sở (nội dung này UBKT Đảng uỷ xã kết luận là thoả đáng). Nội dung tố cáo sai sự thật. Việc tố cáo ông Ái vi phạm Quy chế làm việc của Công đoàn là có cơ sở. Ông Ái chưa thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch Công đoàn cơ sở (nội dung này Đảng uỷ xã kết luận chưa thoả đáng). Nội dung tố cáo đúng sự thật. Việc tố cáo ông Ái vi phạm quy định của Đảng, vi phạm đạo đức nhà giáo là không có cơ sở (tố cáo bổ sung). Nội dung tố cáo sai sự thật.

Thứ hai, nội dung tố cáo UBKT Đảng uỷ xã có dấu hiệu vi phạm trong quá trình giải quyết tố cáo là có cơ sở. Nội dung tố cáo Đảng uỷ xã có dấu hiệu bao che cho đảng viên vi phạm (ông Ái), không có cơ sở kết luận. Như vậy, nội dung tố cáo UBKT Đảng uỷ xã có phần đúng, có phần sai.

Thứ ba, nội dung tố cáo cán bộ xã An Bình có dấu hiệu vi phạm quy tắc ứng xử của cán bộ công chức; chưa có thái độ lịch sự, hoà nhã, văn minh, tỏ ra uy hiếp, phủ nhận bằng chứng, hù doạ, quát tháo, đối xử với người tố cáo như tội phạm… là không có cơ sở, có tính chất vu khống. Nội dung tố cáo sai sự thật.

Từ những kết quả trên, Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ đã có thông báo kết quả giải quyết đơn tố cáo đến các cấp uỷ, lãnh đạo quản lý đảng viên, các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với người tố cáo sai sự thật, đối tượng bị tố cáo và các cá nhân, tổ chức có khuyết điểm, vi phạm liên quan đến vụ việc khiếu nại tố cáo theo quy định.

Vậy nay Báo Tây Ninh thông tin những người có liên quan được rõ.

PHÒNG CTBĐ