UBND huyện Dương Minh Châu: Đình chỉ việc hút cát tại suối Xa Cách

Cập nhật ngày: 29/01/2013 - 10:30

(BTN)- Báo Tây Ninh vừa nhận được công văn phúc đáp của ông Trần Văn To- Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu về việc Báo phản ánh một trường hợp khai thác cát trái phép ở suối Xa Cách vào ngày 12.1.2013.

Nội dung công văn nêu rõ: Ngay sau khi Báo phản ánh, UNBD huyện chỉ đạo ngành chuyên môn huyện đến kiểm tra hiện trạng việc nạo vét suối Xa Cách để cải tạo đất của ông Đào Văn Trớn. Trên phần đất của ông có diện tích khoảng 200m2 là những đống cát trắng hút ở suối Xa Cách và một ghe hút cát đang ngưng hoạt động. Theo đơn xin cải tạo đất của ông Trớn bằng phương pháp bơm, hút bùn để san lấp, khối lượng san lấp khoảng 3.371,5m2, nhưng trên thực tế ông Trớn không bơm, hút bùn để san lấp cải tạo đất mà là hút cát. UBND huyện đã chỉ đạo đình chỉ việc hút cát và giao ngành chuyên môn tham mưu xử lý theo quy định.

Hiện trường vụ khai thác cát của ông Trớn

Sông Ninh