UBND huyện Gò Dầu phản hồi khiếu nại của công dân

Cập nhật ngày: 24/09/2011 - 12:09

Bà Nguyễn Thị Hiền và bà Lê Thị Bé, ngụ ấp Cẩm Thắng, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu có đơn gửi Báo Tây Ninh khiếu nại: đất gia đình hai bà sử dụng lâu dài mà UBND xã Cẩm Giang lấy trồng cây xà cừ và chiếm dụng đất khi chưa có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, chưa lập phương án bồi thường, hỗ trợ.

Về vấn đề này, vừa qua, UBND huyện Gò Dầu có công văn cho biết: Theo quy định, khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hiền và bà Lê Thị Bé thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã Cẩm Giang. Sau khi thẩm tra, xác minh làm rõ, Chủ tịch UBND xã Cẩm Giang đã ban hành Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 17.8.2011 về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hiền và Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 17.8.2011 về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Bé. Các quyết định này có nội dung bác đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Hiền và bà Lê Thị Bé.

Vậy nay Báo Tây Ninh thông tin để bà Nguyễn Thị Hiền và bà Lê Thị Bé được rõ.

PHÒNG CTBĐ