BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND huyện Tân Châu: Chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2010

Cập nhật ngày: 07/03/2010 - 05:47

Để chủ động, kịp thời triển khai các biện pháp góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra trên địa bàn huyện trong thời gian tới, UBND huyện Tân Châu vừa ban hành Công văn số 157 yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã có rừng (Tân Hoà, Suối Ngô, Suối Dây, Tân Thành), Ban quản lý rừng phòng hộ Dầu Tiếng tổ chức lực lượng tuần tra, canh phòng nghiêm ngặt, nhất là khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, đảm bảo phát hiện và tổ chức huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy kịp thời, không để xảy ra cháy lớn, phạm vi rộng; giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra trong suốt mùa khô 2010.

Kiểm tra bình xịt nước có động cơ sử dụng trong công tác PCCCR

Theo đó, các đơn vị phối hợp với Ban chỉ huy (BCH) quân sự huyện, Công an huyện, đội PCCC huyện và các đơn vị liên quan rà soát lại quy chế phối hợp, tổ chức lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy (PCCC) rừng, đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống xảy ra cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ; thường xuyên thông tin, tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ cháy rừng trong suốt mùa khô; kết hợp việc kiểm tra, tuần tra phòng cháy, chữa cháy rừng với việc kiểm tra, ngăn chặn các vụ phá rừng làm rẫy, lấn chiếm, sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích, khai thác lâm sản trái phép; lưu ý các khu vực trọng điểm như: tuyến biên giới giáp Campuchia, khu vực đầu nguồn sông Sài Gòn giáp tỉnh Bình Phước, các khu vực rừng giáp ranh, các khu vực rừng có đồng bào dân tộc sống gần rừng. Các phương tiện thông tin đại chúng trong huyện, các tổ chức, đoàn thể, UBND các xã có rừng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về PCCC rừng; kịp thời thông tin về cảnh báo và dự báo nguy cơ cháy rừng- nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân tham gia PCCC rừng đạt hiệu quả.

Quang HiỀn