BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND Thành phố: Kiểm tra, rà soát các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới ở xã Bình Minh

Cập nhật ngày: 14/09/2014 - 07:33

Để hoàn thành mục tiêu xã Bình Minh đạt xã nông thôn mới trong năm 2014, vừa qua, UBND thành phố Tây Ninh tổ chức buổi làm việc, kiểm tra, rà soát việc thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới của xã.

Xã Bình Minh được tỉnh chọn là 1 trong 9 xã điểm của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Qua 3 năm thực hiện, kinh tế xã hội trên địa bàn xã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, thể hiện rõ nét số lượng hộ giàu tăng, hộ nghèo giảm dần qua từng năm.

Bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang sạch đẹp, nhiều công trình giao thông, trường học, trạm y tế được đầu tư xây dựng, nâng cấp, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, chữa bệnh, học hành cho nhân dân địa phương.

Đường giao thông ở xã Bình Minh được trán bê tông sạch đẹp.

Trong 3 năm qua, tổng vốn ngân sách đầu tư xây dựng trên địa bàn xã là  hơn 71 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn của tỉnh hơn 43 tỷ đồng, vốn Thành phố hơn 21 tỷ đồng, số còn lại là nguồn vốn huy động đóng góp. Đến nay, xã Bình Minh thực hiện đạt 14/19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia. Còn lại 5 tiêu chí chưa đạt đó là giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập và môi trường.

Tại buổi làm việc, các đại biểu thảo luận, phân tích làm rõ các tiêu chí chưa đạt và nêu lên những đề xuất, kiến nghị, giải pháp thực hiện để từ nay đến cuối năm hoàn thành các tiêu chí. Cụ thể, cần rà soát lại cách tính thu nhập, thống kê đúng theo quy định; ưu tiên các nguồn vốn phân khai nhanh cho xã; vận động hộ gia đình mua thẻ bảo hiểm y tế; xây dựng quy chế nghĩa trang; vận động nhân dân giữ vững an ninh trật tự tại địa phương;…

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Hữu Mỹ- Phó Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị cần củng cố thành viên ban chỉ đạo Thành phố, bổ sung một số cơ quan, đoàn thể có liên quan; phân công thành viên ban chỉ đạo theo dõi đôn đốc, nhắc nhở thực hiện các tiêu chí chưa đạt; UBND xã Bình Minh cố gắng duy trì các tiêu chí đã đạt và chủ động có kế hoạch kiến nghị với UBND Thành phố chỉ đạo các ngành tham gia xây dựng các tiêu chí còn lại, thực hiện hoàn thành 19 tiêu chí đạt xã nông thôn mới vào cuối năm 2014.

Phương Ngân