Kinh tế   Nông thôn mới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh ban hành các quyết định về xây dựng nông thôn mới 

Cập nhật ngày: 01/11/2022 - 22:39

BTN - Ngày 28.10, UBND tỉnh ký Quyết định số 2180/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Cầu Bến Cây Ổi- nối liền hai bờ sông thuộc địa phận xã Hoà Thạnh và xã Phước Vinh (ảnh minh hoạ).

Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 là căn cứ để đánh giá thực trạng và mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu; là cơ sở để xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch thực hiện và chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh; là cơ sở để đánh giá, xét khen thưởng trong phong trào thi đua “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Cùng ngày, UBND tỉnh ký Quyết định số 2181/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 phải có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Có ít nhất 10% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).

Có 100% số thị trấn trên địa bàn đạt chuẩn đô thị văn minh. Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện đạt từ 90% trở lên (trong đó có tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới đạt từ 80% trở lên). Đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Huyện nông thôn mới nâng cao là huyện đạt chuẩn nông thôn mới (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh). Có ít nhất 50% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).

Tỷ lệ hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện đạt từ 95% trở lên (trong đó có tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã dối với kết quả thực hiện từng nội dung xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt từ 85% trở lên). Đạt các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Cũng trong ngày 28.10, UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2181/QĐ-UBND quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

 Theo đó, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 là xã: Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 phải tập trung rà soát, chỉ đạo thực hiện, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã NTM nâng cao tại cùng thời điểm. Có ít nhất một mô hình ấp thông minh.

Xã đạt tiêu chí quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 theo ít nhất một trong các lĩnh vực nổi trội nhất (về thuỷ lợi; điện; giáo dục; văn hoá - du lịch; thông tin và truyền thông; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; tiếp cận pháp luật; môi trường; an ninh trật tự…) ban hành kèm theo Quyết định này.

UBND tỉnh cũng giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện xã nông thôn mới kiểu mẫu theo quy định.

Căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương, lựa chọn ít nhất một lĩnh vực nổi trội nhất trong các lĩnh vực (về thuỷ lợi; điện; giáo dục; văn hoá - du lịch; thông tin và truyền thông; tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn; tiếp cận pháp luật; môi trường; an ninh trật tự…) quy định tại Quyết định này, đăng ký với UBND tỉnh (thông qua Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh) để tổng hợp và tổ chức thực hiện.

An Khang


 
Liên kết hữu ích