Kinh tế   Đời sống đô thị

UBND tỉnh ban hành quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt 

Cập nhật ngày: 28/08/2021 - 08:57

BTNO - Theo đó, về nguyên tắc, việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động làm phát sinh chất thải rắn sinh hoạt.

Túi ni lông bám vào rặng tre ven suối Vườn Điều sau 1 cơn mưa (ảnh minh hoạ).

Tổ chức, cá nhân hộ gia đình trong sinh hoạt có trách nhiệm tăng cường sử dụng các sản phẩm tự nhiên, thân thiện với môi trường; hạn chế sử dụng, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa sử dụng một lần; hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy để chứa chất thải rắn sinh hoạt sau phân loại; khuyến khích sử dụng túi ni lông dễ phân hủy, thân thiện với môi trường để thay thế các túi ni lông khó phân hủy.

Tổ chức, cá nhân hộ gia đình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt có trách nhiệm phân loại tại nguồn theo nguyên tắc: chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế (nhóm giấy, nhựa, kim loại, cao su, ni lông, thủy tinh); chất thải hữu cơ dễ phân hủy (nhóm thức ăn thừa, lá cây, rau, củ, quả, xác động vật); chất thải rắn sinh hoạt khác.

Chất thải rắn sinh hoạt sau khi được phân loại được lưu giữ trong các bao bì hoặc thiết bị lưu chứa phù hợp và chuyển giao cho các tổ chức, cá nhân có chức năng tái sử dụng, tái chế hoặc tổ chức, cá nhân có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo quy định.

Nhà nước khuyến khích và có chính sách ưu đãi đối với tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư và cung cấp dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; khuyến khích đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Không khuyến khích đầu tư cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt chỉ có phạm vi phục vụ trên địa bàn một đơn vị hành chính cấp xã...

Người dân tháo dỡ cây, chà cho rác thải là túi ni lông, vỏ chai nhựa, mút xốp… trôi xuống hạ nguồn suối Vườn Điều (ảnh minh hoạ).

UBND tỉnh giao trách nhiệm cụ thể cho các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan và các cơ quan truyền thông trên địa bàn tỉnh trong việc thực hiện quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Về phân cấp quản lý chất thải rắn sinh hoạt, UBND cấp huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước HĐND tỉnh, UBND tỉnh về tình hình chất lượng vệ sinh môi trường và kết quả triển khai các chương trình, kế hoạch, phong trào bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố…

 UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm trước HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố về tình hình chất lượng vệ sinh môi trường trên địa bàn và kết quả triển khai các chương trình, phong trào bảo vệ môi trường tại địa phương…

An Khang