UBND tỉnh: Ban hành Quyết định thực hiện việc giải quyết nhập quốc tịch theo Luật Quốc tịch năm 2008

Cập nhật ngày: 05/01/2011 - 10:23

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Quyết định số 2429/QĐ-UBND, ngày 23.12.2010 về kế hoạch giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam đối với những người không quốc tịch mà không có đủ các giấy tờ về nhân thân nhưng đã có cư trú ổn định trên lãnh thổ Việt Nam từ 20 năm trở lên, tính đến ngày 1.7.2009.

Mục đích, yêu cầu của kế hoạch trên nhằm triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất, có hiệu quả việc giải quyết nhập quốc tịch Việt Nam đối với những người không quốc tịch, bảo vệ quyền lợi và giải quyết dứt điểm tình trạng người không quốc tịch trên địa bàn tỉnh.

Việc giải quyết nhập quốc tịch được áp dụng đối với các đối tượng có các điều kiện sau: người không có đủ các giấy tờ về nhân thân để chứng minh quốc tịch Việt Nam hay quốc tịch nước ngoài; đã cư trú ổn định trên lãnh thổ Việt Nam từ hai mươi năm trở lên tính đến ngày 1.7.2009; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam; có nguyện vọng được nhập quốc tịch Việt Nam.

(ảnh minh hoạ)

Bản kế hoạch đưa ra nội dung, các bước cần thực hiện trước khi giải quyết cho nhập quốc tịch là: Rà soát, lập danh sách, hướng dẫn cho các đối tượng lập hồ sơ và tiến hành xác minh ban đầu về nhân thân của người xin nhập quốc tịch Việt Nam; Xác minh nhân thân và thời gian cư trú của người không quốc tịch; Thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, để chuyển Bộ Tư pháp xem xét, trình Chủ tịch nước quyết định; Trao quyết định của Chủ tịch nước và gửi thông báo cho UBND, công an các địa phương nơi có đương sự nhập quốc tịch Việt Nam biết để tiến hành đăng ký và cấp các loại giấy tờ hộ tịch, giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu cho họ.

UBND tỉnh đã giao cho một số sở, ngành thực hiện kế hoạch trên như: Sở Tư pháp phối hợp với UBND các huyện, thị xã, chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn tiến hành rà soát, lập danh sách, hướng dẫn cho các đối tượng lập hồ sơ và tiến hành xác minh về nhân thân của người xin nhập quốc tịch trong thời gian từ khi kế hoạch được phê duyệt đến hết ngày 31.3.2011; chuyển danh sách, hồ sơ đã được UBND các huyện, thị xã hoàn tất việc kiểm tra cấp huyện cho Công an tỉnh Tây Ninh xác minh về nhân thân và thời gian cư trú của người không quốc tịch; thẩm định hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chuyển Bộ Tư pháp xem xét, trình Chủ tịch nước quyết định trong thời gian từ 1.10.2011 đến 30.11.2011; thông báo cho đương sự biết kết quả được nhập quốc tịch Việt Nam, trao Quyết định của Chủ tịch nước và gửi thông báo cho UBND, công an các địa phương nơi có đương sự được nhập quốc tịch Việt Nam biết để tiến hành đăng ký và cấp các giấy tờ hộ tịch, hộ khẩu giấy chứng minh cho họ (thời gian thực hiện từ khi có Quyết định của Chủ tịch nước).

Công an tỉnh tiến hành xác minh và trả lời hồ sơ về nhân thân và thời gian cư trú của người không quốc tịch từ Sở Tư pháp chuyển đến. Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các ngành hữu quan tại địa phương khi xác minh về nhân thân và thời gian cư trú của người không quốc tịch trên địa bàn theo quy định của pháp luật trong thời gian ngắn nhất; liên hệ với công an các địa phương để xác minh nếu người không quốc tịch đã cư trú nhiều tỉnh, thành phố khác nhau.

UBND tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cho Sở Tài Chính, Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tuỳ vào chức năng nhiệm vụ được giao: trao đổi với cơ quan ngoại giao nước bạn Campuchia; phối hợp hỗ trợ với địa phương các ngành liên quan tổ chức thực hiện tốt kế hoạch của tỉnh. 

THÀNH CÔNG