UBND tỉnh chỉ đạo: Chuẩn bị sẵn sàng hộ đê chống lũ, bão năm 2021 

Cập nhật ngày: 13/05/2021 - 09:39

BTNO - Để chủ động trong công tác quản lý đê điều, kênh mương và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến vừa ký, ban hành văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý đê điều, bờ kè, kênh mương và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê chống lũ, bão năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Hồ Dầu Tiếng (ảnh minh họa).

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Tây Ninh, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa; BQL Dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao hoàn thành công tác tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều, bờ kè, kênh mương và công trình đang thi công liên quan đến đê điều, bờ kè, kênh mương.

Đối với những tuyến đê, bờ kè có nguy cơ sạt lở cần lập phương án cải tạo, nâng cấp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố khi có lũ, bão. Chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc phát hiện và giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến hoàn thành việc tu bổ, nâng cấp các tuyến đê, bờ kè, kênh mương kịp thời đưa công trình vào chống lũ, bão năm 2021 và các năm tiếp theo.

Đảm bảo an toàn các cống dưới đê trong lũ, bão. Đối với những cống mới xây dựng nhưng chưa vận hành được trong điều kiện có lũ cao hoặc cống đang thi công cần phải xây dựng phương án bảo vệ cụ thể để chủ động xử lý khi có sự cố xảy ra.

Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng các cống dưới đê, phát hiện các cống yếu, các cống bị hư hỏng để sửa chữa, hoành triệt cống tạm thời hoặc hoành triệt vĩnh viễn đối với các cống không đảm bảo an toàn; đối với các cống xung yếu phải có phương án bảo vệ do cấp thẩm quyền phê duyệt và giao cụ thể trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân để chủ động chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thực hiện.

Việc sử dụng cống dưới đê trong mùa lũ phải chấp hành nghiêm ngặt quy trình đóng, mở. Đối với những cống chưa có quy trình vận hành thì phải tổ chức xây dựng ngay quy trình vận hành cống dưới đê và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước mùa lũ, bão để áp dụng trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Các công trình xây dựng cầu, cống và các công trình khác của các tổ chức, cá nhân trong phạm vị bảo vệ công trình thủy lợi không có giấp phép được cấp thẩm quyền cấp hoặc trường hợp có giấy phép nhưng xây dựng không đúng thiết kế, sai quy định gây cản trở dòng chảy tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý nghiêm theo quy định.

Để chủ động, chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương thực hiện tổng kiểm tra đánh giá, hiện trạng hệ thống đê điều, bờ kè, kênh mương phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn của hệ thống; xây dựng và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bờ kè tương ứng với từng tuyến đê, bờ kè từng khu vực trọng điểm theo phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội đóng trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê, bờ kè theo phương án và kế hoạch được duyệt.

Chỉ đạo chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư dự trữ hộ đê, bờ kè cho từng tuyến và có  kế  hoạch  huy  động  vật  tư  trong  nhân  dân  trong trường hợp có sự cố xảy ra (kể cả vật tư, thiết bị của các doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn); chỉ đạo tổ chức diễn tập phương án hộ đê, kiểm tra việc chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, chỉ huy và thông tin hai chiều để bổ khuyết kịp thời những thiếu sót, tồn tại.

Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quán triệt, hướng dẫn, đồng thời kiểm tra, giám sát các xã, phường, thị trấn ven đê trong việc tổ chức lực lượng và thực hiện công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo quy định để phát hiện và xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu đảm bảo an toàn cho đê, kè, cống. Tổ chức phát quang mái đê, chân đê, trong phạm vi bảo vệ đê để phục vụ công tác tuần tra canh gác và xử lý sự cố giờ đầu trong mùa mưa lũ. Xử lý dứt điểm hành vi lấn chiếm đê, mái đê, hành lang bảo vệ đê gây ảnh hưởng đến an toàn đê và khả năng thoát lũ. 

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc tu bổ, nâng cấp đê, kênh duy tu bảo dưỡng chống xuống cấp hệ thống đê điều, kênh mương đảm bảo chất lượng, kịp thời đưa công trình vào chống lũ, bão năm 2021 và các năm tiếp theo.

Phối hợp chặt chẽ với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình liên quan đến đê điều, kênh mương và có phương án bảo đảm an toàn cho công trình khi có lũ, bão; lập phương án bảo vệ đối với các cống xung yếu và giao cụ thể trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân để chủ động chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thực hiện.

Hồng Thu