Xã hội   Giáo dục

UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 

Cập nhật ngày: 03/09/2017 - 14:46

BTNO - UBND tỉnh Tây Ninh vừa ký ban hành công văn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Học sinh THPT Tây Ninh trong ngày khai giảng năm học 2016-2017. Ảnh minh hoạ

Theo công văn, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể thực hiện có hiệu quả phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 theo đúng nội dung Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 8/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018; phối hợp với UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt triển khai và thực hiện có hiệu quả hoạt động đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát triển giáo dục và đào tạo gắn với phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ tổ quốc, với tiến bộ khoa học và công nghệ, quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực; thực hiện tốt Quy hoạch tổng thể phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2009 - 2020; chương trình đột phá về phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020; chiến lược phát triển nhân lực giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015- 2020.

Đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào việc thanh tra công tác quản lý, trách nhiệm người đứng đầu, đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục; tăng cường kỷ cương, nề nếp trong hoạt động giáo dục; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo bảo đảm không để tồn đọng đơn; hoạt động thanh tra bảo đảm đúng quy trình và quy định.

Tiếp tục tập trung vào nâng cao kỷ cương nề nếp, đạo đức lối sống của cả thầy và trò; hạn chế hiện tượng bạo lực học đường, học sinh không tuân thủ pháp luật; giáo viên cần được tăng cường kỷ cương công vụ, coi kỷ cương là chuẩn mực nhà giáo.

Từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn, học đi đôi với hành; quan tâm tới trang bị kỹ năng nhất là kỹ năng mềm, kỹ năng sống; giáo dục đạo đức, lối sống, phát triển giáo dục thể chất, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho học sinh; quan tâm tìm hiểu nắm vững tâm lý lứa tuổi để giáo dục định hướng học sinh...

Công văn yêu cầu ngành Giáo dục căn cứ vào các chuẩn, quy chuẩn bảo đảm chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; các đơn vị tổ chức rà soát, quy hoạch lại mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung cấp và giáo dục thường xuyên phù hợp với điều kiện của địa phương.

Tìm hiểu, nắm vững tâm lý lứa tuổi để giáo dục định hướng học sinh là một trong những nhiệm vụ của ngành GD&ĐT. Trong ảnh: Giảng viên Khoa Tâm lý Trường CĐSP Tây Ninh trò chuyện với học sinh THCS về cách giải quyết xung đột với bạn bè.

Tiếp tục đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm, nhất là đổi mới nội dung, phương pháp, cách thức giáo dục và đạo đức theo hướng học đi đôi với hành, tạo tính chủ động, sáng tạo, mở rộng tư duy, tầm nhìn của học sinh; chú trọng hoạt động ngoại khóa về nguồn; khắc phục triệt để bệnh chạy theo thành tích, chỉ tiêu; giáo dục từng giáo viên phải có tâm huyết với nghề, có trách nhiệm trong việc dạy học sinh cả về học vấn và đạo đức.

Tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp và định hướng nghề nghiệp trong các trường trung học phổ thông; phối hợp chặt chẽ với Hội Khuyến học tỉnh đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập.

UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công văn đạt hiệu quả cao ở địa phương; giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tốt việc tuyên truyền phổ biến những nội dung chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017-2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh để cán bộ, nhân dân trong tỉnh biết và hưởng ứng.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh theo đúng quy định.

Tấn Huy