UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về Phòng cháy chữa cháy

Cập nhật ngày: 04/04/2012 - 05:49

Diễn tập phương pháp PCCC. Ảnh minh hoạ

(BTNO)- UBND vừa ban hành văn bản số 611/UBND-NC chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, ban quản lý các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh thực hiện một số nội dung trọng tâm về phòng cháy chữa cháy, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cho Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tiếp tục thực hiện Thông báo số 302/TB-VPCP và Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31.8.2010 của Thủ tướng Chính phủ về phòng cháy chữa cháy. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh, huyện, thị xã tập trung kiểm tra các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao như: nhà nhiều tầng, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, trường học; tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở thiếu sót các phương tiện phòng cháy chữa cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường xây dựng mô hình an toàn về phòng cháy chữa cháy ở cơ quan, đơn vị, khu, cụm, công nghiệp.

Các cơ quan thông tấn báo chí tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm nâng cao vai trò, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị cũng như người dân thực hiện đúng quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy.

UBND các huyện, thị xã và ban quản lý khu, cụm công nghiệp tăng cường chỉ đạo và quan tâm đầu tư cho công tác phòng cháy chữa cháy ở địa phương, cơ sở, ưu tiên đầu tư xây dựng, duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng, chỉ đạo việc tự kiểm tra và khắc phục ngay các sơ hở, thiếu sót về phòng cháy chữa cháy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác phòng cháy chữa cháy - nhất là những nơi có nguy cơ cháy, nổ cao.

Phương Nghi