Xã hội   Thông tin cập nhật về Covid-19

UBND tỉnh chỉ đạo: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19”

Cập nhật ngày: 25/07/2021 - 00:58

BTNO - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong vừa ký ban hành công văn chỉ đạo về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19”.

Theo đó, nhằm tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua, huy động sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận động các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh, với tinh thần “mỗi người dân là một chiến sĩ”, đoàn kết, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn; kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm, UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 24.3.2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19”, gắn với thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho phát triển kinh tế, sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần Chống dịch như chống giặc”; chủ động, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đi trước một bước sẵn sàng cho mọi tình huống.

Thực hiện phương châm bình tĩnh, không chủ quan, không hoang mang, không kỳ thị và 3 trước (chủ động phòng chống trước, phát hiện xử lý trước, phương tiện vật tư chuẩn bị trước), 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ), 3 sẵn sàng (chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả).

Đồng thời, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động và nhân dân không đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang dư luận trên mạng xã hội; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh và phương châm “5K+ Vaccine”.

 Tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân cài đặt và sử dụng app “Tây Ninh Smart”, “Bluezone” để tiếp nhận các thông tin cảnh báo, khuyến nghị của các cơ quan Nhà nước trong tỉnh, đặc biệt là các thông tin về dịch Covid-19 nhằm bảo vệ chính mình và người thân, đồng thời phản ánh các thông tin để cơ quan chức năng xử lý kịp thời.

Đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện “Nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19; có các phương án, giải pháp phù hợp nhằm ứng phó với mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

UBND tỉnh yêu cầu ngành Y tế tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, triển khai các biện pháp quyết liệt hơn nữa để kiểm soát dịch bệnh, không được chủ quan, không ngừng nâng cao cảnh giác. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành y tế chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19” do Bộ Y tế phát động; kịp thời phát hiện các tấm gương tốt, những điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống dịch bệnh để biểu dương, nhân rộng.

Ngoài ra, UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, các Hội ngành nghề, các tổ chức xã hội phối hợp với các cấp chính quyền vận động nhân dân tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; nghiêm túc, tự giác thực hiện khai báo y tế; thực hiện tốt việc cách ly, giãn cách xã hội; phát động toàn dân nâng cao ý thức và tăng cường các hoạt động tự bảo vệ sức khỏe theo khuyến cáo của ngành y tế.

Tiếp tục tăng cường vận động các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng làm nhiệm vụ chốt chặn, truy vết, điều tra, lấy mẫu trong công tác phòng, chống dịch.

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh chỉ đạo, vận động đoàn viên thanh niên tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn thanh niên, tích cực hỗ trợ chính quyền các cấp và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tham mưu triển khai thực hiện tốt Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 gắn với thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn cho các lực lượng tham gia hoạt động tình nguyện.

Các cấp, các ngành kịp thời khen thưởng, biểu dương, động viên các tập thể, cá nhân làm tốt, nhất là khen thưởng thành tích trong ủng hộ phòng, chống dịch bệnh; phê bình, kiểm điểm các trường hợp lơ là, chủ quan, chưa làm tròn trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

C.T