BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh chỉ đạo: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm Quốc tế về rừng

Cập nhật ngày: 19/05/2011 - 11:37

Poster hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2011

(BTNO)- Hưởng ứng ngày Quốc tế đa dạng sinh học, ngày Môi trường Thế giới và năm Quốc tế về Rừng với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng về đa dạng sinh học và thúc đẩy việc quản lý, bảo tồn và phát triển rừng, đồng thời đưa ra cảnh báo về tình trạng phá rừng mà nguyên nhân chủ yếu do con người gây ra, UBND tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã tập trung tổ chức hoạt động hưởng ứng với các nội dung:

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi bằng nhiều hình thức về nguyên nhân và tác hại của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu; vận động, giáo dục cán bộ và người dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng và đa dạng sinh học.

Triển khai các chương trình về bảo vệ môi trường có liên quan đến trồng rừng, bảo vệ rừng, phòng chống phá rừng và suy thoái rừng, phát động và duy trì hoạt động trồng cây gây rừng.

Tổ chức mít tinh và các hoạt động thiết thực hưởng ứng bảo vệ môi trường như: thi tìm hiểu về môi trường, tìm hiểu về lợi ích từ rừng và đa dạng sinh học; ra quân làm vệ sinh môi trường trên địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học, nơi sản xuất kinh doanh; trồng cây xanh; khơi thông dòng chảy kênh rạch.

Treo băng rôn, khẩu hiệu chủ đề về môi trường, bảo vệ rừng và đa dạng sinh học tại điểm công cộng, các đường phố chính và trụ sở làm việc.

Phối hợp cùng cơ quan truyền thông đại chúng trên địa bàn tuyên truyền các quy định bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ rừng cũng như tầm quan trọng của rừng và đa dạng sinh học đến đời sống con người.

Năm 2011 là năm được Liên hiệp Quốc chọn làm Năm Quốc tế về rừng với mục tiêu nhằm thúc đẩy việc quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững tất cả các loại rừng với chủ đề “Đa dạng sinh học rừng” cho ngày Quốc tế đa dạng sinh học (22.5.2011) và “Rừng: giá trị cuộc sống từ thiên nhiên” cho ngày Môi trường thế giới (5.6.2011) nhằm nhắc nhở mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường.

L.N