UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức Tết Trung thu năm 2019 

Cập nhật ngày: 04/09/2019 - 08:56

BTNO - UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm.

UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Công văn số 1865 chỉ đạo tổ chức Tết Trung thu năm 2019. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tỉnh Đoàn, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân tặng quà Trung thu cho trẻ em vùng sâu.

Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, trò chơi giáo dục mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc cho trẻ em; đồng thời bố trí kinh phí, vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân để thăm, tặng quà Trung thu cho trẻ em; quan tâm đến trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số, biên giới...

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu.

Cục Quản lý thị trường Tây Ninh kiểm tra ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm, không phù hợp với trẻ em.

Thùy Anh