BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh cho chủ trương lập nhiều dự án nghề nông thôn

Cập nhật ngày: 26/03/2013 - 05:39

(BTNO)- Ban chỉ đạo thực hiện quy hoạch phát triển ngành nghề nông thôn tỉnh Tây Ninh cho biết, UBND tỉnh đã có chủ trương giao UBND các huyện Hoà Thành, Trảng Bàng, Dương Minh Châu, Bến Cầu làm chủ đầu tư lập các dự án đầu tư phát triển ngành nghề nông thôn tại các địa phương này.

Làm sản phẩm mây tre thủ công ở xã Long Thành Bắc (Hoà Thành)

Cụ thể, trong năm 2013, UBND huyện Trảng Bàng lập dự án xây dựng Trung tâm bảo tồn phát triển nghề truyền thống gắn với du lịch; dự án phát triển làng nghề bánh tráng Đôn Thuận; dự án đầu tư phát triển nghề mây tre đan tại các xã An Hoà, An Tịnh; dự án Bảo tồn và phát triển nghề bánh tráng Trảng Bàng truyền thống tại thị trấn và các xã An Tịnh, Gia Lộc, Gia Bình.

Huyện Dương Minh Châu lập các dự án: Xây dựng mô hình trình diễn gây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh tại các xã Bàu Năng, Phước Ninh, Suối Đá; dự án đầu tư xây dựng một số mô hình sơ chế, bảo quản rau, củ, quả tại HTX sản xuất rau an toàn Bình An, ở xã Suối Đá và xã Bàu Năng; dự án đầu tư phát triển nghề đan lát tại các xã Bàu Năng, Cầu Khởi, Phước Ninh; dự án đầu tư phát triển làng nghề bánh tráng tại xã Chà Là và Bàu Năng.

Huyện Hoà Thành lập các dự án: Phát triển ngành mây tre đan ở các xã Long Thành Nam, Long Thành Trung, Trường Đông, Trường Tây; dự án xây dựng mô hình sản xuất nhang thành phẩm ở xã Long Thành Bắc, Trường Tây và Long Thành Nam; dự án bảo tồn và phát triển nghề mộc ở xã Hiệp Tân.

Còn huyện Bến Cầu chỉ lập một dự án xây dựng mô hình trình diễn gây trồng và kinh doanh sinh vật cảnh tại xã An Thạnh.

HOÀNG THI