BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh họp giao ban xây dựng cơ bản: Giải quyết vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ

Cập nhật ngày: 24/04/2009 - 11:40

Ngày 24.4.2009, UBND tỉnh tổ chức họp giao ban lĩnh vực xây dựng cơ bản (XDCB). Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị và các đơn vị tư vấn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân chủ trì cuộc họp.

Báo cáo về tiến độ XDCB trong 4 tháng đầu năm 2009, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Huỳnh Văn Quang cho biết năm 2009 tổng vốn kế hoạch XDCB địa phương quản lý là 1.042 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương là 827,4 tỷ đồng, vốn trái phiếu Chính phủ là 148,5 tỷ đồng và vốn vay Bộ Tài chính là 66,1 tỷ đồng. Trong nguồn vốn ngân sách tập trung, phần do tỉnh quản lý là 554 tỷ đồng, phần các huyện, thị xã quản lý là 273,4 tỷ đồng. Trong 4 tháng đầu năm, giá trị cấp phát vốn phần do khối tỉnh quản lý thực hiện là 45,764 tỷ đồng. Riêng phần do khối huyện, thị quản lý chưa tổng hợp đầy đủ. Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá trong thời gian qua, các sở, ngành, các huyện thị đã có nhiều cố gắng trong việc triển khai thực hiện kế hoạch XDCB. Tuy nhiên tiến độ triển khai dự án và giải ngân vốn còn chậm.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các huyện, thị xã và các sở, ngành tỉnh đã báo cáo cụ thể tình hình XDCB trong 4 tháng đầu năm 2009, đồng thời nêu những khó khăn, vướng mắc, đề xuất những kiến nghị đối với UBND tỉnh. Sau khi các huyện thị và các sở, ngành báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân đề nghị các ngành có trách nhiệm liên quan trả lời cụ thể từng vấn đề khó khăn, vướng mắc ở từng công trình, từng địa phương; đồng thời chỉ đạo các ngành có trách nhiệm liên quan phải khẩn trương giải quyết những tồn đọng trong thời gian nhất định để đẩy nhanh tiến độ XDCB trong thời gian tới.

S.T