BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8.2009: Thông qua một số quy hoạch quan trọng về xây dựng

Cập nhật ngày: 19/08/2009 - 05:02

Giám đốc Sở Công thương phát biểu tại phiên họp.

Phiên họp thường kỳ tháng 8.2009 được UBND tỉnh tổ chức ngày 19.8.2009 để xem xét thông qua: Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng (VLXD) tỉnh Tây Ninh đến năm 2020; Quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư (KDC) Chàng Riệc thuộc dự án 3 KDC biên giới Bắc Tây Ninh. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Hùng Việt chủ trì phiên họp. Tham dự có Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và các huyện, thị.

Trình bày của Sở Xây dựng về Quy hoạch phát triển VLXD tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 xác định mục tiêu tổng quát quy hoạch phát triển VLXD đến năm 2020 là phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực nhằm phát huy tốt tiềm năng và thế mạnh về nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh, đáp ứng về cơ bản nhu cầu phát triển tỉnh nhà, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thúc đẩy nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh và ổn định. Mục tiêu cụ thể của Quy hoạch là tăng tốc độ giá trị sản xuất công nghiệp VLXD đến năm 2010 đạt 25%/năm, đến năm 2020 đạt từ 20- 25 lần so với năm 2008, đồng thời thu hút thêm từ 2.500 đến 3.000 lao động, trong đó có 10% cán bộ kỹ thuật chuyên ngành.

Trình bày Quy hoạch chi tiết xây dựng KDC Chàng Riệc thuộc dự án 3 KDC biên giới Bắc Tây Ninh, Sở Xây dựng xác định mục tiêu là định hướng phát triển KDC theo hướng tiết kiệm đất sản xuất nông nghiệp, đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái… Theo phương án chọn, KDC Chàng Riệc có diện tích 644,4 ha, trong đó đất KDC tập trung 75,27 ha, đất sản xuất 563,8 ha, còn lại là đất quốc phòng. Theo đó là quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật gồm: giao thông, cấp thoát nước, cấp điện…

Các đại biểu tham dự phiên họp có nhiều ý kiến đóng góp thiết thực để Sở Xây dựng và các đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn chỉnh các Quy hoạch.

S.T