UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11: Điều chỉnh quy hoạch tỉnh cần sát với thực tế 

Cập nhật ngày: 01/12/2022 - 02:23

BTNO - Sáng 30.11, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng, Trần Văn Chiến cùng chủ trì hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng.

Cuộc họp UBND tỉnh sáng ngày 30.11.

Tham dự có bà Hoàng Thị Thanh Thuý- Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố.

Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình bày Đề án vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao huyện Tân Châu; Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua tờ trình đề nghị phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường đất thực hiện công trình: Trạm biến áp 220kV và đường dây 220kV Tây Ninh - Tân Biên; một số nội dung do Văn phòng UBND tỉnh trình.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng, Trần Văn Chiến cùng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc yêu cầu các cơ quan soạn thảo báo cáo, tờ trình tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại cuộc họp để bổ sung, hoàn chỉnh trình lãnh đạo tỉnh.

Trong đó, vấn đề quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư và đơn vị tư vấn điều chỉnh quy hoạch theo hướng sát với thực tế, có sự tham khảo quy hoạch chung của vùng và các tỉnh lân cận. Đến đầu tháng 12.2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư phải trình lãnh đạo tỉnh.

Về nội dung Đề án vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao huyện Tân Châu, ông Nguyễn Thanh Ngọc yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đơn vị tư vấn phân định rõ các nội dung quy hoạch. Việc quy hoạch chăn nuôi gia súc, gia cầm cần phải phân định rõ nhằm hạn chế dịch bệnh…

Đề án vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao huyện Tân Châu cần phân định rõ các nội dung quy hoạch đầu tư.

Đối với nội dung tờ trình đề nghị phê duyệt giá đất cụ thể để bồi thường đất thực hiện công trình: Trạm biến áp 220kV và đường dây 220kV Tây Ninh – Tân Biên, lãnh đạo tỉnh cơ bản thống nhất với nội do Sở Tài nguyên và Môi trường trình.

Minh Dương