UBND tỉnh: Sơ kết hoạt động sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh

Cập nhật ngày: 05/05/2012 - 03:42

Mới đây, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả sắp xếp, đổi mới nông, lâm trường quốc doanh trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang chủ trì hội nghị.

Công nhân Cty CP Cao su Tân Biên chế biến mủ cao su. Ảnh minh hoạ

Thực hiện Quyết định số 327-CT ngày 15.9.1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, từ năm 1993 Tây Ninh đã giải thể toàn bộ các lâm trường quốc doanh, chuyển thành Ban quản lý dự án lâm nghiệp (sau này là Ban quản lý các dự án cơ sở 661), số lượng chuyển sang là 4 Ban quản lý rừng: Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát (chuyển đổi từ lâm trường Tân Bình, Hoà Hiệp); Ban quản lý Khu rừng Văn hoá - Lịch sử Chàng Riệc (chuyển đổi từ lâm trường Tân Biên); Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng (chuyển đổi từ lâm trường Tân Đông và lâm trường Dương Minh Châu); Ban quản lý Khu rừng Văn hoá - Lịch sử Núi Bà. Đến nay, tỉnh không còn lâm trường quốc doanh.

Thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới nông trường quốc doanh được Chính phủ phê duyệt, Tây Ninh đã hoàn thành công tác rà soát, sắp xếp, chuyển đổi các nông trường thành 7 công ty nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cụ thể là 1 công ty cổ phần (Công ty cổ phần cao su Tân Biên) và 6 Công ty TNHH MTV: Cao su 30.4, Cao su Tân Biên, Thanh niên xung phong Tây Ninh, Mía đường Tây Ninh, Cao su 1.5 Tây Ninh, 22.12 Tây Ninh. Các công ty trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết với tổng diện tích theo hiện trạng là 33.006,13 ha; tổng diện tích quy hoạch sử dụng đất được duyệt là 28.228,05 ha; tổng diện tích giao về địa phương là 4.408,55 ha. Tuy nhiên, hiện nay công tác xử lý diện tích đất bị lấn chiếm, đất tranh chấp, đất cho mượn còn chậm, chỉ có 3/5 công ty đã xử lý được một phần với diện tích 469,8813 ha, đạt 14,16%.

Tại hội nghị các đại biểu đóng góp nhiều ý kiến phản ánh thực tiễn tại đơn vị mình, hầu hết ý kiến xoay quanh vấn đề xử lý đất bao chiếm, kinh phí đền bù, việc đo đạc và cắm mốc theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Văn Quang ghi nhận những kiến nghị chính đáng của đại biểu. Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong thời gian tới, các doanh nghiệp tiếp tục sắp xếp, đổi mới theo đề án được duyệt, tập trung giải quyết đất bao chiếm, cho thuê, liên doanh liên kết; Giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh việc đo đạc, cắm mốc của doanh nghiệp và đất giao về địa phương; xử lý dứt điểm đất bao chiếm trong năm 2012; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiện toàn bộ máy Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định số 179/2003/QĐ-TTg ngày 3.9.2003 của Thủ tướng Chính phủ.

DUY ĐỨC