BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh Tây Ninh ký kết thoả thuận hợp tác cùng tập đoàn đầu tư Phuquocland Group

Cập nhật ngày: 23/10/2009 - 05:44

Trong khuôn khổ Diễn đàn và triển lãm quốc tế về thu hút đầu tư bất động sản VNTPO – 2009, sáng ngày 22.10.2009 ông Võ Hùng Việt -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với tập đoàn đầu tư Phuquocland Group. 

Theo Biên bản hai bên vừa ký kết, các công ty thành viên tập đoàn Phuquocland sẽ hợp tác với Tây Ninh trong công tác quy hoạch, tư vấn phát triển dự án, thu hút đầu tư, tiếp thị quảng bá tiềm năng của địa phương đến các nhà đầu trong nước và quốc tế, tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư và thương mại cho địa phương trong và ngoài nước, tổ chức phối hợp triển khai các dự án do địa phương giao.

PCT UBND tỉnh Võ Hùng Việt ký Biên bản ghi nhớ với đại diện Phuquocland.

Trong danh mục dự án kêu gọi đầu tư bất động sản trên địa bàn Tây Ninh tại VNTPO- 2009, tỉnh chú trọng kêu gọi các dự án đầu tư về bất động sản thương mại và công nghiệp, kho bãi và cơ sở hạ tầng. Đối với bất động sản thương mại, tỉnh kêu gọi đầu tư phát triển thương mại tại các cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát. Về bất động sản công nghiệp, kho bãi và cơ sở hạ tầng, tỉnh kêu gọi đầu tư hình thức BOT, BT cho 4 dự án đường giao thông và 3 dự án xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn tỉnh. Các nhà đầu tư bất động sản ở Tây Ninh sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi từ thuế thu nhập DN đến tiền thuê đất. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch Tây Ninh là cơ quan đầu mối cung cấp thông tin, hướng dẫn và hỗ trợ cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước từ những ngày đầu tìm hiểu cơ hội đầu tư đến quá trình làm các thủ tục và đi vào hoạt động. Bên cạnh đó, trung tâm còn tham mưu cho các ngành chức năng và UBND tỉnh kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư và doanh nghiệp đến tìm hiểu và làm ăn tại Tây Ninh.

Hiếu Nhi