UBND tỉnh Tây Ninh trả lời thắc mắc của các hộ dân ở xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu

Cập nhật ngày: 14/08/2009 - 05:49

Một số hộ dân ở huyện Gò Dầu có đất nằm trong Dự án cụm Công nghiệp Hiệp Thạnh (Gò Dầu) gửi đơn đến Báo Tây Ninh khiếu nại với nội dung như sau: Ngày 1.7.2009, Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Gò Dầu họp thông báo cụ thể về việc đền bù đất thu hồi dự án khu công nghiệp Hiệp Thạnh. Một số hộ dân này không đồng tình và thắc mắc: Tại sao đất của nhiều người nằm trên cùng một cánh đồng; cùng một loại đất; đất phẳng như nhau nhưng Hội đồng đền bù huyện Gò Dầu lại chia ra làm ba loại đất để áp giá bồi thường khác nhau. Bà con có đất tại khu vực này cho rằng, đất được Hội đồng đền bù xếp loại 3, giá bồi thường là 35.000/m2 là quá thấp. Các hộ dân cho rằng đất loại 3 phải là 120.000/m2 mới thoả đáng, đồng thời khi Hội đồng đền bù phân loại đất nên phân loại đất theo giấy CNQSDĐ là hợp lý.

Chúng tôi đã chuyển thắc mắc của các hộ dân đến UBND tỉnh Tây Ninh và nhận được công văn phản hồi cho biết, UBND tỉnh đã có Văn bản số 2309/VP-KTTC ngày 6.8.2009 chỉ đạo UBND huyện, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Gò Dầu nghiên cứu nội dung đơn của tập thể các hộ dân xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, xem xét, giải quyết theo quy định, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

PHÒNG CTBĐ