UBND tỉnh Tây Ninh: Triển khai các biện pháp thực hiện nhiệm vụ trồng và bảo vệ rừng

Cập nhật ngày: 04/04/2009 - 07:25

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị được tổ chức vào sáng 3.4.2009, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân chủ trì.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh trình bày Chỉ thị số 334/CT-TTg ngày 10.3.2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng; Quyết định số 39/2009/QĐ-TTg ngày 9.3.2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và lực lượng dân quân tự vệ trong công tác bảo vệ rừng; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 2.4.2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường các biện pháp, tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trồng rừng. Cũng trong hội nghị này các đại biểu tham gia đóng góp dự thảo Kế hoạch giải quyết tình trạng bao, lấn chiếm và sử dụng đất lâm nghiệp không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh.

Được biết về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, từ năm 2006 đến hết năm 2008, cả nước trồng mới 614.113 ha rừng, đạt 61,4% nhiệm vụ; khoanh nuôi tái sinh 1.030.000 ha; khoán bảo vệ 2.300.000 ha. Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết số 73/2006/QH11 của Quốc hội, từ nay đến hết năm 2010 còn phải trồng mới 386.000 ha; đồng thời tiếp tục khoanh nuôi tái sinh và khoán bảo vệ rừng.

Ở tỉnh ta, trong thời gian qua các ngành, các địa phương, cùng các chủ rừng đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức thực hiện dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh. Diện tích khoanh nuôi, bảo vệ rừng hằng năm đều đạt kế hoạch, việc trồng rừng cũng có nhiều tiến bộ; tình hình phá rừng, cháy rừng được kéo giảm, nhiều vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng đã được ngăn chặn, xử lý kịp thời, góp phần nâng cao đáng kể độ che phủ chung của toàn tỉnh. Tuy nhiên, những thiếu sót, tồn tại vẫn còn nhiều: Việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ dự án còn chậm; công tác quản lý rừng, đất lâm nghiệp chưa chặt chẽ, để bị bao chiếm, sử dụng sai mục đích kéo dài, chậm xử lý; trồng rừng nhiều năm không đạt kế hoạch... Để khắc phục những thiếu sót và tồn tại trên, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 334/CT-TTg, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ngành chức năng có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện những nội dung chủ yếu. Trong đó đáng lưu ý là từ nay đến năm 2010, các chỉ tiêu kế hoạch về trồng rừng phòng hộ, đặc dụng, rừng sản xuất phải được cụ thể hoá vào các Nghị quyết của cấp uỷ, Nghị quyết của HĐND, Kế hoạch của UBND các cấp; xác định nhiệm vụ trồng rừng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cần phải tập trung chỉ đạo, điều hành thống nhất, đồng bộ từ tỉnh đến huyện, xã có rừng. UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả chỉ đạo, điều hành việc thực hiện kế hoạch trồng rừng đã được giao đến năm 2010 trên địa bàn huyện, thị mình…

D.H