Xã hội   Tây Ninh chung tay phòng chống Covid-19

UBND tỉnh thành lập 4 tiểu ban thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 

Cập nhật ngày: 24/07/2021 - 09:24

BTNO - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành các quyết định thành lập các Tiểu ban thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Buổi làm việc của Tiểu ban Kiểm soát do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến, Trưởng Tiểu ban chủ trì.

Cụ thể, Tiểu ban giám sát dịch, lấy mẫu, truy vết, xét nghiệm, điều trị phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Tây Ninh (Tiểu ban chuyên môn) do Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong làm Trưởng tiểu ban.

Các Phó Tiểu ban là Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Nguyễn Văn Cường (thường trực) và Phó Giám đốc Công an tỉnh Tạ Văn Đẹp cùng các thành viên là lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Tiểu ban tuyên truyền, truyền thông định hướng phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (Tiểu ban tuyên truyền), do bà Nguyễn Thị Xuân Hương-Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Tiểu ban.

Các Phó Tiểu ban thường trực là bà Nguyễn Thị Kim Cúc - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và ông Nguyễn Tấn Đức-Giám đốc sở Thông tin & Truyền thông cùng các thành viên là lãnh đạo Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Tiểu ban quản lý điều hành hậu cần, trang thiết bị, vật tư y tế; bảo đảm giao thông vận tải, lưu thông hàng hóa, tổ chức cung cấp các mặt hàng thiết yếu; chế độ chính sách phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (Tiểu ban hậu cần), do ông Dương Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Tiểu ban.

Các Phó Tiểu ban là Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Nguyễn Tấn Tài; Phó Giám đốc Sở Y tế Đỗ Hồng Sơn; Phó Giám đốc Công an tỉnh Trần Văn Luận và các thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Tiểu ban bảo đảm hoạt động giãn cách xã hội, an ninh trật tự, điều hành các khu cách ly tập trung, y tế; kế hoạch tiêm vắc xin; bệnh viện dã chiến, phong tỏa, môi trường, khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh (Tiểu ban kiểm soát), do ông Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Tiểu ban.

Các Phó trưởng tiểu ban thường trực là Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nguyễn Thanh Hùng; các Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Văn Sỹ, Đỗ Hồng Sơn; Phó Giám đốc Công an tỉnh Trần Văn Luận và các thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Các tiểu ban trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của tiểu ban và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công; đồng thời có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tiểu ban được huy động cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ.

C.T