UBND Tỉnh: Tổng kết 2 năm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về dân quân tự vệ

Cập nhật ngày: 13/10/2012 - 09:53

(BTN)- Vừa qua, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức tổng kết hai năm thực hiện Quyết định 1602/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đề án tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ (2010 – 2012).

Trong hai năm qua, có 27 cán bộ lãnh đạo chính quyền tỉnh, huyện, thị và lực lượng vũ trang tham gia tập huấn pháp luật về dân quân tự vệ do cấp Bộ, Quân khu tổ chức. Sau đó tỉnh, huyện đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho lãnh đạo chính quyền, Quân sự, Công an và ban, ngành, đoàn thể địa phương về nội dung Luật Dân quân tự vệ (DQTV), Nghị định của Chính phủ và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, tổng số tham dự là 1.377 cán bộ, công chức. Qua tập huấn, cán bộ các cấp, các ngành xác định rõ tầm quan trọng, sự cần thiết của pháp luật về DQTV, nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về hai nhiệm vụ chiến lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Huấn luyện đội ngũ dân quân tự vệ các cơ quan, tổ chức huyện Hoà Thành. Ảnh minh hoạ

Nhằm đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về DQTV và công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị đối với lực lượng DQTV, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về DQTV và công tác dân quân tự vệ đến cơ sở. Kết quả hội thi ở các cấp đạt kết quả tốt. Hằng năm có 100% xã, phường, thị trấn, cơ quan tổ chức huấn luyện lực lượng DQTV. Trước khi bước vào huấn luyện, tỉnh tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ nhằm nâng cao trình độ về công tác chuyên môn, nhất là đội ngũ cán bộ làm tham mưu để bảo đảm cán bộ đủ khả năng tự huấn luyện cho chiến sĩ đơn vị mình. Toàn tỉnh đã tổ chức được 25 lớp với 1.850 lượt cán bộ Ban CHQS xã, phường, thị trấn; cán bộ Ban CHQS cơ quan, tổ chức và cán bộ Chỉ huy phân đội DQTV. Qua tập huấn, đội ngũ cán bộ các cấp đã cơ bản nắm chắc nội dung, phương pháp và biết tổ chức huấn luyện cho lực lượng DQTV thuộc quyền. Kết quả kiểm tra công tác huấn luyện có trên 96,55% đạt yêu cầu, có 71,00% khá, giỏi trở lên. Lực lượng dân quân thường trực trong tỉnh tích cực phối hợp với công an địa phương bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia. Qua đó đã lập nhiều thành tích điển hình như hàng chục vụ bắt cướp trên địa bàn các huyện: Tân Châu, Gò Dầu, Hoà Thành, Trảng Bàng. Hằng năm, lực lượng DQTV kết hợp huấn luyện với làm công tác vận động quần chúng. Kết quả có 41.250 lượt cán bộ chiến sĩ DQTV tham gia. Tổ chức tuyên truyền lồng ghép về Luật Nghĩa vụ Quân sự, Luật DQTV, Chương trình mục tiêu 4 giảm… được 3.170 cuộc với 225.375 lượt người tham dự.

Công tác tuyên truyền pháp luật về DQTV trên các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, nội dung thiết thực, phù hợp với đối tượng, sát với tình hình nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương. Từ đó góp phần làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn vai trò, vị trí chiến lược DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nghĩa vụ của công dân tham gia dân quân tự vệ và trách nhiệm chăm lo xây dựng lực lượng DQTV của chính quyền và nhân dân.

Quang Huy