UBND tỉnh: Triển khai 5 văn bản pháp luật mới

Cập nhật ngày: 21/07/2011 - 09:16

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ phát biểu tại Hội nghị

(BTNO) – Sáng 21.7, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới ban hành cho lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị; các phòng Tư pháp; báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; lãnh đạo các doanh nghiệp Nhà nước…

Đến dự Hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Tư pháp đã giới thiệu những nội dung cơ bản của 4 luật mới có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2011, gồm: Luật Thi hành án hình sự, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Tố tụng hành chính và Luật Khoáng sản và Luật Lý lịch tư pháp – có hiệu lực từ ngày 1.7.2010.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Thuỷ nhấn mạnh yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần phải làm tốt công tác chỉ đạo tuyên truyền các văn bản luật trong cơ quan, đơn vị mình cũng như tuyên truyền sâu rộng cho người dân để các văn bản luật sớm đi vào đời sống, giúp cho người dân sống và làm việc theo pháp luật.

Luật thi hành án hình sự được Quốc hội thông qua ngày 17.6.2010, gồm 15 chương, 182 điều. Luật quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành bản án, quyết định về hình phạt tù, tử hình, cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, trục xuất, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, án treo, biện pháp tư pháp; quyền, nghiã vụ của người chấp hành án hình sự, biện pháp tư pháp; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong thi hành án hình sự, biện pháp tư pháp. Theo đó, từ ngày 01.7.2011 hình thức tử hình được thực hiện bằng tiêm thuốc độc.

Luật tố tụng hành chính được Quốc hội thông qua ngày 24.11.2010, gồm có 18 chương, 265 điều. Luật quy định những nguyên tắc cơ bản trong tố tụng hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan; trình tự, thủ tục khởi kiện, giải quyết vụ án hành chính và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng hành chính.

Luật Khoáng sản được Quốc hội thông qua ngày 17.11.2010, gồm có 11 chương, 86 điều. Nội dung quy định việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ kháng sản chưa khai thác; thăm dò; khai thác khoáng sản; quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng được Quốc hội thông qua ngày 17.11.2010, gồm có 6 chương và 51 điều. Nội dung quy định về quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Toàn cảnh Hội nghị

Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 17.6.2009 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01.7.2010 gồm 6 chương, 56 điều, quy định về các cơ sở dữ liệu cung câp thông tin cập nhật, tiếp nhận lý lịch tư pháp và cấp chứng chỉ lý lịch tư pháp.

HY UYÊN