BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Xem xét những trường hợp sử dụng đất trồng lúa nước sang các mục đích khác

Cập nhật ngày: 26/05/2013 - 04:58
HTML clipboard

(BTNO)– Trong những năm qua, kinh tế - xã hội phát triển, nhu cầu về đất đai để xây dựng nhà ở, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở hạ tầng ngày càng tăng. Do đó, có nhiều hộ gia đình, cá nhân làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, đất sản xuất kinh doanh với diện tích nhỏ và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định cho phép. Tuy nhiên khi san lấp, xây dựng thì tự tiện chuyển mục đích với diện tích lớn hoặc một số hộ gia đình, cá nhân xin chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhưng lại san lấp mặt bằng làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất. Ngoài ra còn có trường hợp tự tiện chuyển mục đích đất lúa không xin phép, làm cho tình hình sử dụng đất không đúng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, gây khó khăn cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai.   

Theo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp quốc gia của Chính phủ phân bổ cho Tây Ninh thì diện tích đất lúa là 81.000 ha, trong đó 58.540 ha là đất chuyên lúa.

Trước tình hình đó, tháng 7.2012, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc sử dụng đất lúa nước sang các mục đích khác trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, từ ngày 01.01.2011 đến ngày 31.5.2012 trên địa bàn tỉnh có 87 trường hợp đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 109.436,9m2. Trong đó có 31 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất vượt diện tích so với quyết định cho phép là 33.633,2m2, Phòng Tài nguyên – Môi trường các huyện, thị đã tham mưu cho UBND các huyện, thị xử lý vi phạm hành chính 02 trường hợp, 29 trường hợp chưa xử lý theo quy định của pháp luật. 57 trường hợp đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, 26 trường hợp chưa thực hiện và 04 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật không phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. 85 trường hợp chuyển mục đích phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010. Ngoài ra, còn có 148 trường hợp chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất với tổng diện tích 315.720,95m2, đã xử lý vi phạm hành chính 15 trường hợp, còn lại 133 trường hợp chưa xử lý.

Theo Đoàn kiểm tra liên ngành, một số UBND các huyện/thị chưa kịp thời chỉ đạo cho Phòng TN-MT, UBND các xã (phường, thị trấn) kiểm tra các hộ gia đình, cá nhân sau khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất đã tự tiện san lấp mặt bằng vượt diện tích so với quyết định cho phép để có biện pháp ngăn chặn và xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai. Đối với Phòng TN-MT, ngoài trách nhiệm thiếu kiểm tra còn có thiếu sót trong việc không xử lý một số trường hợp không thực hiện nghĩa vụ tài chính. Đó là chưa kể, có trường hợp, Phòng TN-MT tham mưu UBND huyện chuyển mục đích sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010, vi phạm pháp luật về đất đai. Bên cạnh đó, một số UBND xã (phường, thị trấn) phát hiện các hộ gia đình, cá nhân có hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái phép cũng không có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp thuộc thẩm quyền; không chuyển hồ sơ hoặc báo cáo về Phòng TN-MT và UBND các huyện, thị những trường hợp vượt thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Đoàn kiểm tra liên ngành đang kiến nghị UBND tỉnh xem xét các biện pháp xử lý, trong đó có kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị kiểm điểm tập thể, cá nhân sai phạm trong việc tham mưu cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái với quy định pháp luật; lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, kể cả chuyển mục đích vượt diện tích so với quyết định cho phép và chuyển mục đích sử dụng đất không xin phép.

HY UYÊN