BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh yêu cầu tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản

Cập nhật ngày: 29/12/2014 - 12:00

Theo UBND tỉnh, từ năm 2010 đến nay, nước thải nông nghiệp, công nghiệp, sinh hoạt… chưa được xử lý đúng yêu cầu đã xả thẳng ra môi trường, làm ô nhiễm nguồn nước (bao gồm nước mặt và nước ngầm). Đồng thời, việc sử dụng ngư cụ cấm, xung điện, thuốc nổ, chất độc… để đánh bắt thủy sản đã hủy diệt nguồn thủy sản tự nhiên, làm chết cá nuôi trong bè trên sông rạch…, gây thiệt hại lớn cho người dân và xã hội. 

Dù UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo ngăn ngừa, xử lý tình trạng gây ô nhiễm môi trường nước và việc đánh bắt thủy sản trái quy định nhưng vẫn còn nhiều vi phạm xảy ra, cá trên sông, rạch vẫn tiếp tục chết do nguồn nước bị “đầu độc”.

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các ngành chức năng như Sở TN&MT, Công an Tây Ninh, tiếp tục đẩy mạnh cộng tác kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp xả nước thải gây ô nhiễm môi trường nước sông, rạch… thuộc lưu vực sông Vàm Cỏ Đông và sông Sài Gòn.

Một ghe nhủi (ngư cụ cấm) hoạt động trái phép trên sông Vàm Cỏ Đông.

Sở NN&PTNT tăng cường kiểm tra, ngăn ngừa, xử lý tình trạng đánh bắt thủy sản trái phép; khuyến cáo người dân nuôi trồng thủy sản theo khu vực đã được quy hoạch thực hiện các biện pháp an toàn trong nuôi trồng thủy sản.

Trường hợp thủy sản được nuôi ở các khu vực ngoài quy hoạch thì ngành chức năng phải thường xuyên theo dõi, giám sát chất lượng nước khu vực nuôi và có biện pháp ứng phó thích hợp. UBND cấp huyện, xã và ngành chức năng trực thuộc chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị khác trong bảo vệ môi trường nước, bảo vệ nguồn lợi thủy sản…

Hoàng Thi