Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

Công ty Điện lực Tây Ninh:

Ứng dụng công nghệ SCADA trong thực hiện chuyển đổi số trên lưới điện trung thế 

Cập nhật ngày: 29/11/2022 - 09:38

BTNO - Trong tháng 4 và tháng 5.2022, Công ty Điện lực Tây Ninh đã phối hợp với các Điện lực kết nối, nghiệm thu các thiết bị trên lưới trung thế về hệ thống SCADA.

Nhân viên Phòng điều độ phối hợp Điện lực kết nối SCADA ngoài hiện trường.

Đến tháng 10.2022, đã có 159 thiết bị Recloser và LBS kết nối về hệ thống SCADA phục vụ công tác vận hành lưới điện, kế hoạch đến cuối năm 2022 thực hiện kết nối thêm 40 thiết bị Recloser và LBS, hướng tới mục tiêu tự động hoá lưới điện giai đoạn 2021-2025 theo đề án của Tổng Công ty.

Các thiết bị trên lưới điện trung thế đưa vào vận hành điều khiển xa hỗ trợ rất lớn trong công tác vận hành như: Nhanh chóng thao tác tái lập, cô lập, chuyển điện khu vực bị sự cố đảm bảo an toàn, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; giảm bớt áp lực công việc, giảm thiểu các thao tác trong quá trình xử lý sự cố cho nhân viên vận hành tại các Điện lực.

Hướng đến mục tiêu tự động hoá lưới điện giai đoạn 2021-2025, Công ty Điện lực Tây Ninh từng bước triển khai việc kết nối thiết bị mới, thay thế thiết bị không có giao thức, xử lý mất kết nối tín hiệu... theo định hướng của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Võ Thành Sơn