Uỷ ban Tài chính – Ngân sách QH: Trả lời kiến nghị của cử tri Tây Ninh về nợ công và quản lý giá xăng dầu, điện

Cập nhật ngày: 07/05/2012 - 11:16

(BTNO) – Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh cho biết, Thường trực Uỷ ban Tài chính – Ngân sách (TCNS) vừa có ý kiến trả lời các kiến nghị của cử tri Tây Ninh về vấn đề nợ công và quản lý giá xăng dầu, điện.

Cử tri Tây Ninh cho rằng hiện nay tình hình nợ công của nước ta khá cao, đề nghị Quốc hội công khai các khoản nợ này được sử dụng vào mục đích nào và hiệu quá sử dụng vốn vay ra sao? Đối với các đơn vị quản lý nhà nước, cũng như các đơn vị hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xăng, dầu, điện đã và đang tồn tại nhiều bất cập lâu nay, trong đó nổi lên là trong hoạt động 2 ngành luôn báo cáo lỗ để đề nghị tăng giá, nhưng khi quyết toán cuối năm thì báo cáo đã góp phần tăng thu cho NSNN... Cử tri đề nghị Quốc hội nên làm rõ vấn đề trên, có ý kiến với Chính phủ có biện pháp điều chỉnh giá hợp lý, bảo đảm sự công bằng giữa người mua và người bán. Không tăng giá điện, giá xăng vì hiện tại đời sống nhân dân đang gặp rất nhiều khó khăn trước tình hình giá cả các mặt hàng tăng cao như hiện nay.

Việc tăng giá điện làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân

Thường trực Uỷ ban TCNS Quốc hội có ý kiến như sau: Về vấn đề nợ công, Uỷ ban TCNS đã và đang triển khai các hoạt động giám sát về chi tiêu tài chính công và nợ công. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Uỷ ban tiếp tục nghiên cứu triển khai sâu rộng hơn nữa để có các kiến nghị với Quốc hội về cơ chế chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiến nghị với Chính phủ về các giải pháp quản lý, điều hành trong chi tiêu công, quản lý nợ công để bảo đảm sử dụng NSNN hiệu quả. Thường trực Uỷ ban TCNS cho biết thêm, Bộ Tài chính đã công khai về số liệu, tình hình nợ công trên website của Bộ, mọi người dân đều có thể truy cập và nắm bắt được các thông tin chung về nợ công. Tuy nhiên, Uỷ ban TCNS kiến nghị Quốc hội yêu cầu Chính phủ báo cáo chi tiết về các khoản nợ công và báo cáo đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn vay, đồng thời công bố công khai các thông tin về nợ công đến cử tri cả nước được biết.

Về quản lý giá xăng dầu, điện, theo Uỷ ban TCNS, vừa qua, trong dư luận và các thông tin đại chúng, cử tri trên toàn quốc có ý kiến nhiều về hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xăng, dầu, điện nói riêng và hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước nói chung. Việc giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc nhiệm vụ của Uỷ ban Kinh tế, song với chức năng quản lý về tài chính nên Uỷ ban TCNS đã có kế hoạch triển khai công tác giám sát về hiệu quả hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước. Tiếp thu ý kiến của cử tri, trong quá trình giám sát, Uỷ ban TCNS sẽ quan tâm làm rõ vấn đề cứ tri quan tâm nêu trên.

Là các mặt hàng thiết yếu, sự biến động giá của xăng dầu và điện có ảnh hưởng đến tất cả các yếu tố tiêu dùng cũng như sản xuất, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Việc tăng giá có nguyên nhân từ biến động thị trường trong và ngoài nước làm ảnh hưởng đến đầu vào của xản xuất. Tuy nhiên, tiếp thu ý kiến của cử tri, Uỷ ban TCNS kiến nghị Quốc hội có ý kiến với Chính phủ tăng cường kiểm soát, điều tiết kịp thời, có biện pháp điều chỉnh giá hợp lý, tránh tăng giá quá cao làm ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân dân. Ngoài ra, Dự án Luật Giá dự kiến sẽ được Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4, theo đó sẽ áp dụng nhiều biện pháp bình ổn giá nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

HY UYÊN