Uỷ ban Tiêu chuẩn thực phẩm thông báo về phẩm màu E102

Cập nhật ngày: 22/07/2011 - 09:59

Uỷ ban Codex (Uỷ ban Tiêu chuẩn thực phẩm) Việt Nam đã ra thông báo về việc sử dụng phẩm màu Tartrazine (INS102, E102).

Văn phòng Uỷ ban Codex Việt Nam thông báo: Phẩm mầu E102 đã được Uỷ ban hỗn hợp chuyên gia  về phụ gia thực phẩm quốc tế FAO/WHO (gọi tắt là JECFA) cũng như Hội đồng khoa học thuộc Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) nghiên cứu, đánh giá nhiều lần trên cơ sở các bằng chứng khoa học và thực nghiệm đều thống nhất quy định mức ăn vào hàng ngày chấp nhận được (ADI) là 7,5mg/kg thể trọng/ngày.

E102 vẫn nằm trong Danh mục các chất phụ gia thực phẩm của Codex (cập nhật 2010) với số hiệu INS 102, có quy định đặc tính kỹ thuật, mức ADI=7,5.

Sử dụng phẩm màu E102 với hàm lượng đúng quy định thì vẫn an toàn cho người sử dụng. Ảnh minh họa

Cho đến nay, các nước châu Âu (EU), Mỹ, các nước trong ASEAN và các nước khác vẫn cho phép sử dụng E102 trong chế biến thực phẩm. 

Văn bản thông báo của Uỷ ban Codex Việt Nam cũng cho biết, Ban Kỹ thuật Codex quốc tế về phụ gia thực phẩm (CCFA) đang hoàn thiện các Điều khoản quy định mức tối đa (MLs) của E102 cho khoảng 80 loại thực phẩm thuộc các nhóm khác nhau. Nhiều tiêu chuẩn Codex có nêu rõ mức tối đa (ML) trong sản phẩm, ví dụ Tiêu chuẩn Codex cho Mì ăn liền (CODEX STAN 249-2006  CODEX STANDARD FOR INSTANT NOODLES) quy định mức ML cho Tartrazine là 300mg/kg. Tiêu chuẩn khu vực CCASIA về Tương ớt (Việt Nam đóng góp biên soạn) của Codex vừa thông qua tại Hội nghị Đại hội đồng Codex 7/2011 quy định mức Tartrazine là 100mg/kg.

Ban Kỹ thuật về phụ gia thực phẩm của Uỷ ban Codex Việt Nam căn cứ vào các tài liệu khoa học và thông tin cập nhật đã kết luận là E102 được sử dụng trong chế biến thực phẩm, đồng thời kiến nghị tăng cường quản lý để đảm bảo việc sử dụng phụ gia thực phẩm nói chung và phẩm màu Tartrazine đúng mục đích và liều lượng theo quy định.

Như vậy, người tiêu dùng có thể yên tâm sử dụng các loại thực phẩm có Tartrazine đúng hàm lượng.

Văn phòng Uỷ ban Codex sẽ tiếp tục cập nhật và phân tích các tài liệu khoa học của thế giới đối với E102 để đưa ra các khuyến nghị kịp thời và chính xác, giúp Cục An toàn vệ sinh thực phẩm và các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn thực phẩm xây dựng các quy định đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam.

(Theo chinhphu.vn)